Konferencja Kół Naukowych Fizyków – 11-14 maja 2013

0

Organizowana przez Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Śląskiego konferencja jest kolejną edycją spotkań naukowych, w których udział biorą studenci oraz pracownicy naukowi zajmujący się fizyką zarówno zawodowo jak i hobbystycznie.

Przez 11 lat wzięło w niej udział blisko 800 studentów reprezentujących polskie jak również zagraniczne uczelnie. Podczas sesji wykładowych uczestnicy mają możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć, jak również zapoznania się z dorobkiem naukowym pozostałych uczestników. W corocznych spotkaniach biorą również udział wybitni przedstawiciele polskiej nauki, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Sesje wykładowe poświęcone są zagadnieniom fizyki oraz jej metodom matematycznym i komputerowym. Poprzez poszerzanie swoich horyzontów myślowych oraz poznawanie nowych technologii uczestnicy konferencji zdobywają wiedzę, którą mogą wykorzystać w swojej późniejszej karierze zarówno naukowej, jak i zawodowej, co sprzyja rozwojowi dziedzin takich jak nauka i technika.

Konferencja ma na celu propagowanie przy pomocy mediów uniwersyteckich nauk ścisłych w środowisku akademickim oraz wśród młodzieży. Pozwala ona również na integrację ze studentami oraz pracownikami naukowymi innych uczelni naszego kraju, która może owocować stworzeniem ciekawych projektów naukowych. Każdego roku sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestniczy w nim od 60 do 80 osób, które wygłaszają liczne referaty i prezentują postery.

Dziękujemy Pani Agnieszce Grzance za przesłanie informacji

{module [346]}

Comments are closed.