Koniec rozszerzonej misji badawczej sondy MESSENGER

0

Kilka dni temu zakończony został pierwszy okres rozszerzonej misji badawczej sondy MESSENGER na orbicie Merkurego. Amerykańska agencja NASA najprawdopodobniej wyda zgodę na rozpoczęcie kolejnego okresu badawczego z uwagi na dobry stan sondy oraz dotychczas zgromadzone dane, które wpłynęły znacząco na naszą wiedzę na temat Merkurego.

17 marca sonda MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging), która od kilku lat bada pierwszą planetę Układu Słonecznego, zakończyła trwającą pełny rok pierwszą misję rozszerzoną. Naukowcy, zadowoleni z otrzymanych do tej pory informacji, które zebrane zostały przez sondę, liczą na wydanie pozytywnej decyzji przez agencję NASA. Do czasu jej pojawienia się mają być kontynuowane dotychczas prowadzone badania.

W czasie pierwszej rozszerzonej misji badawczej operatorzy sondy przeprowadzili 12 dedykowanych kampanii pomiarowych, które doprowadziły do nowych odkryć dotyczących powierzchni, cykli wulkanizmu, ewolucji topografii w makroskali, natury lokalnych rejonów z większą gęstością egzosfery czy wpływu aktywności słonecznej na egzosferę planety. W ostatnim czasie potwierdzono także, iż w wiecznie zacienionych kraterach w rejonach polarnych planety występuje zamarznięta woda.

{module [346]}

Kolejna rozszerzona misja badawcza pozwoliłaby na przeprowadzenie nowych obserwacji powierzchni, magnetosfery oraz egzosfery Merkurego w dobie dzisiejszej aktywności słonecznej. Na odpowiedź wciąż czeka wiele pytań: jakie aktywne, ostatnie procesy oddziaływały na powierzchnię Merkurego, jak naprężenia w skorupie planety ewoluują z czasem, jak skład materiałów wulkanicznych zmieniał się w czasie, jakie są konsekwencje „opadów” jonów i elektronów na powierzchnię Merkurego, jak egzosfera i magnetosfera planety reagują na wiatr słoneczny generowany w czasie maksimum aktywności słonecznej, itd.

Operatorzy sondy argumentują, że MESSENGER znajduje się w świetnym stanie, a druga misja rozszerzona mogłaby wyjaśnić wiele kolejnych pytań. Przywoływany jest też fakt, iż w najbliższych latach żaden inny statek kosmicznego nie będzie prowadził badań Merkurego. Dopiero w 2015 roku w wieloletnią podróż do pierwszej planety w Układzie Słonecznym wysłana zostanie europejska sonda BepiColombo.

(NASA)

{module [346]}

Comments are closed.