Trwa pierwszy polski konkurs na projekty w ESA

0

Dwudziestego lutego rozpoczął się pierwszy, dedykowany polski konkurs na projekty w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Termin nadsyłania wniosków upływa 1 maja 2013 roku.

19 listopada 2012 roku Polska stała się dwudziestym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Aż do końca 2017 roku trwać będzie „okres przejściowy” partycypacji w ESA, w którym część polskich funduszy wydawana będzie poprzez agencję na dedykowane projekty. W tych projektach będą mogły brać udział jedynie polskie firmy i instytuty badawczo-rozwojowe, z możliwym minimalnym wsparciem (np. z powodów technicznych) firm zagranicznych. Polskie projekty w serii konkursów będą oceniane przez ESA a następnie wybierane przez specjalny zespół złożony ze specjalistów z Polski oraz ESA.

Celem tego „okresu przejściowego” jest wypracowanie rozwiązań i produktów (hardware, software) polskich, które będą konkurencyjne na europejskim i światowym rynku sektora kosmicznego. Dzięki konkursom dla polskich podmiotów wykształcone powinny zostać specjalizacje działalności w przemyśle kosmicznym, charakteryzujące pozycję naszego państwa w ESA. Ponadto, polskie podmioty zapoznają się z zasadami ITT ESA, wymaganiami, przebiegiem projektów, raportowanie oraz rozliczaniem prac. Podobne „okresy przejściowe” są aktualnie realizowane w Czechach i Rumunii, które wstąpiły do ESA przed Polską.

Pierwszy konkurs na polskie projekty w ESA rozpoczął się 20 lutego. Nazwa tego konkursu to „1st Polish Industry Incentive Programme”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 maja. Dostępne fundusze w tym konkursie to 6 milionów EUR, które zostaną przeznaczone na prace nad najlepszymi projektami w następujących obszarach tematycznych:

  • hardware dla misji kosmicznych
  • prace badawczo-rozwojowe
  • studia przygotowawcze
  •  aplikacje związane z obróbką danych uzyskiwanych z satelitów

Każdy z tych obszarów tematycznych ma swoje ograniczenia budżetowe i poziom zaawansowania technologicznego – zarówno początkowego jak i końcowego. W tym konkursie nie będą oceniane projekty edukacyjne oraz informacyjne.

Pierwszy konkurs na projekty kierowany jest przede wszystkim do polskich firm z sektora kosmicznego. Jednostki badawczo-rozwojowe mogą w nim także uczestniczyć, jednak ich rola powinna ograniczać się do partnerów projektów, a nie głównych wykonawców. Składane propozycje projektów muszą być powiązane z programami ESA, co do zaangażowania w które nasze państwo się oficjalnie zobowiązało.

15 lutego w Warszawie odbyły się specjalne warsztaty dedykowane temu konkursowi. W trakcie ich trwania przedstawiciele ESA objaśnili wymagania formalne i techniczne stawiane wnioskom oraz przesyłanym dokumentom. Ponadto doszło do bilateralnych spotkań pomiędzy przedstawicielami polskich firm zainteresowanych udziałem w tym konkursie a ekspertami z ESA. Na warsztatach byli obecni również przedstawiciele Kosmonauta.net. Łącznie kilkanaście polskich firm i instytutów badawczo-rozwojowych przedstawiło swoje możliwości współpracy w ramach konkursu „1st Polish Industry Incentive Programme”.

Więcej informacji na temat pierwszego konkursu na projekty w ESA oraz możliwych form udziału można zasięgnąć poprzez naszych konsultantów (e-mail: kontakt@kosmonauta.net) .

{module [346]}

Comments are closed.