MSL – analiza skały John Klein (12.03.2013)

0

Dwunastego marca 2013 roku NASA zaprezentowała wyniki analizy marsjańskiej skały John Klein, w której łazik MSL dokonał wiercenia. Analiza wykazała m.in. obecność chlorometanu i sugeruje, że w przeszłości Mars przynajmniej w tym miejscu miał warunki wystarczające do utrzymania prostego życia.

Ósmego lutego łazik Mars Science Laboratory (MSL) „Curiosity” dokonał pierwszego głębokiego odwiertu.  Wówczas wiertło łazika zagłębiło się na około 6,4 centymetra w głąb skały nazwanej „John Klein”. Pierwsze zdjęcie w galerii tego artykułu prezentuje wiercenie skały John Klein (po środku zdjęcia – głębokie wiercenie, na prawo – próbnie “płytkie” wiercenie). Ta skała znajduje się w obszarze o nazwie „Yellowknife Bay”, który jest częścią terenu o nazwie „Glenelg”. Jest to etap pośredni wyprawy łazika MSL.

Zebrany materiał podczas wiercenia został przekazany do instrumentów CheMin (Chemistry and Mineralogy) i SAM (Sample Analysis at Mars) za pomocą CHIMRA (Curiosity’s Collection and Handling for In-Situ Martian Rock Analysis). Drugie zdjęcie w galerii tego artykułu prezentuje zebrany materiał wewnątrz CHIMRA. Następie rozpoczęła się analiza zebranej próbki.

{module [346]}

Wyniki analizy materiału skalnego wywierconego z John Klein zostały opublikowane 12 marca 2013 roku na specjalnej konferencji NASA. W próbce naukowcy zidentyfikowali takie związki jak siarka, tlen, węgiel, wodór, fosfor czy azot – ze wszystkich z nich korzystają różne formy życia. Około 20 procent próbki skały John Klein to różnej formy gliny, które musiały powstać w środowisku wodnym. Co ciekawe, to środowisko wodne nie mogło być zbyt agresywne i na podstawie zebranych informacji naukowcy sądzą, że pH było zbliżone do neutralnego lub lekko zasadowe.

Podobnie jak podczas pierwszej analizy materiału marsjańskiego (“Rock Nest“) i tym razem MSL wykrył obecność prostych związków organicznych, m.in. chlorometanu. Nadal istnieje pewne (niewielkie) ryzyko, że detekcja związków organicznych może być zanieczyszczeniem. Coraz więcej jednak wskazuje, że związki organiczne takie jak chlorometan są dość powszechne na powierzchni Czerwonej Planety. Trzecia grafika w galerii tego artykułu prezentuje wykres związków organicznych wykrytych podczas analizy próbki skalnej z John Klein.

Próbka skały John Klein sugeruje, że w przeszłości na Marsie mogły istnieć środowiska, które charakteryzowały się warunkami odpowiednimi dla utrzymania prostego życia. Natomiast John Klein jest pierwszym miejscem pozytywnie określonym jako pozwalające na utrzymanie życia (w ciepłej i wilgotnej przeszłości Marsa). Jeśli więc kiedyś życie powstało na Marsie, to przynajmniej w niektórych miejscach (takich jak wnętrze krateru Gale) mogło się ono utrzymać przez dłuższy okres czasu. Dziś Mars jest zupełnie inną planetą – jałową i wystawioną na duże dawki promieniowania.

Wraz z zakończeniem badań próbki ze skały John Klein wszystkie instrumenty na pokładzie MSL zostały już sprawdzone i przetestowane. Wszystkie instrumenty łazika są gotowe do pracy naukowej wewnątrz krateru Gale.

W kwietniu Mars znajdzie się za Słońcem z punktu widzenia ziemskiego obserwatora. Przez kilka tygodni będzie utrudniona komunikacja z łazikiem MSL. Planuje się kilka tygodni ograniczonych prac, po czym MSL dokona (w maju) drugiego wiercenia skały w okolicy Glenelg.

Misja MSL Curiosity jest komentowana w języku polskim w wątku na Polskim Forum Astronautycznym.

(NASA)

Próbka zebrana podczas pierwszego wiercenia skały przez MSL / Credits - NASA/JPL-Caltech/MSSS Związki organiczne z próbki John Klein / Credits - NASA/JPL-Caltech

Comments are closed.