Relacja z warsztatów GMES Copernicus i SSA

0

Dwudziestego ósmego lutego i pierwszego marca w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone programom GMES Copernicus oraz Space Situational Awareness. Na obu tych warsztatach byli obecni przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net.

W obu programach, GMES Copernicus oraz Space Situational Awareness (SSA), Polska chce wyraźnie zaakcentować swoją obecność. Pierwszy z wyżej wymienionych programów, GMES Copernicus, będzie w przyszłości składać się z konstelacji satelitów obserwacji Ziemi o nazwie Sentinel oraz różnych typów sensorów na Ziemi. Drugi program, SSA, dotyczy wykrywania, obserwacji i śledzenia satelitów, „kosmicznych śmieci” oraz planetoid mogących zagrozić naszej planecie. SSA to także pomiary dot. „pogody kosmicznej”, czyli m.in. detekcji zmian wywołanych przez aktywność słoneczną.

Realizacja programu opcjonalnego SSA rozpoczęła się w 2008 roku. Obecnie rozpoczyna się druga faza programu, obejmująca lata 2013-2016. Program SSA składa się z trzech elementów: Space Weather (SWE – obejmuje systemy badające wpływ pogody kosmicznej na infrastrukturę satelitarną i naziemną), Near-Earth Objects (NEO – monitorowanie zagrożeń np. spowodowanych przez asteroidy i meteoryty) i Space Surveillance and Tracking (SST – obejmuje monitorowanie obiektów w przestrzeni kosmicznej przy pomocy technologii radarowych oraz optycznych). Swój udział Polska zadeklarowała we wszystkich z tych trzech elementów.

{module [346]}

Podczas warsztatów GMES Copernicus przedstawiono aktualny stan prac nad segmentem kosmicznym tego programu. Ponadto opisano sytuację po ostatnim „szczycie unijnym” (GMES Copernicus jest wspólnym programem realizowanym wraz z Unią Europejską) i ostatniej decyzji Komisji Europejskiej co do wielkości nakładów finansowych na ten program. Przedstawiono także proces selekcji projektów, który ma w tym przypadku nieco inną formę niż w pozostałych programach ESA, gdyż dopuszczalny jest w nim udział podmiotów spoza tej agencji.

Dzień później, podczas warsztatów SSA, przedstawiono główne cele tego programu. W tym wydarzeniu wziął udział m.in. Thomas Reiter, jeszcze kilka lat temu astronauta ESA, dziś jeden z menedżerów europejskiego programu lotów załogowych i programu SSA. ESA aktualnie planuje rozwijać swoje kompetencje w różnych formach detekcji obiektów na orbicie, także tych mniejszych od 10 czy 1 cm. Warto tu zaznaczyć, że obecnie są duże problemy z detekcją małych „kosmicznych śmieci”, które mogą wyrządzić duże szkody satelitom. Aktualnie szacuje się, że istnieje około sześćset tysięcy obiektów mniejszych od 10 cm i około 35 milionów odłamków mniejszych od 1 cm. Nawet tak małe odłamki mogą poważnie uszkodzić satelitę, przyczyniając się do zakończenia jego działania, co z kolei prowadzi do strat ekonomicznych operatora.

ESA planuje także szybciej i sprawniej monitorować „kosmiczną pogodę” i postuluje wymianę starzejących się sond obserwujących naszą Dzienną Gwiazdę. Co więcej, ESA postuluje także zbudowanie nowych sond, które umieszczono by w punktach L4 i L5 układu Ziemia-Słońce. Dzięki temu jakość danych dotyczących „kosmicznej pogody” wyraźnie by wzrosła. Na warsztatach SSA podano także planowane na ten i najbliższy rok projekty, które ESA zamierza ogłosić. Przytoczono także wstępne daty, w których nastąpi ogłoszenie konkursów. Polskie podmioty mogą więc wybrać interesujące projekty i przygotować się do konkursów.

Warsztaty SSA zakończyły się bilateralnymi spotkaniami pomiędzy przedstawicielami polskich firm i instytutów badawczo-rozwojowych a specjalistami z ESA. Te spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, co potwierdza, że krajowe firmy i instytucje poszukują aktualnie swoich specjalizacji w ramach ESA, zamierzając odnaleźć i wypełnić „nisze” w tej agencji.

W przypadku chęci poznania większej ilości szczegółów dot. opisanych warsztatów oraz programów GMES Copernicus i SSA można skontaktować się z autorem tego artykułu za pomocą adresu email kontakt@kosmonauta.net.

Comments are closed.