Łazik Curiosity w trybie awaryjnym

0

W zeszłą środę kontrolerzy marsjańskiego łazika Mars Science Laboratory „Curiosity” uruchomili jego komputer zapasowy, po tym jak promieniowanie kosmiczne lub wysokoenergetyczna cząstka ze Słońca wywołała problem z pamięcią głównego komputera pokładowego robota.

W chwili obecnej inżynierowie przeglądają telemetrię oraz dane diagnostyczne w celu zrozumienia przyczyny zajścia problemu. Działania te mają kluczowe znaczenie przy próbach przywrócenia oryginalnego komputera pokładowego do normalnego działania.

Amerykański łazik Curiosity wyposażony jest w dwa komputery pokładowe z ich dedykowanymi podsystemami, o nazwie A i B, z których każdy jest w stanie nadzorować działalność operacyjną maszyny. Komputer B wykorzystywany był w czasie podróży w przestrzeni kosmicznej, natomiast od momentu wylądowania na powierzchni Czerwonej Planety rolę wiodącej jednostki przejął komputer A.

Przełączenie zarządzania z komputera A na B nastąpiło w czwartek o godzinie 11:30 CET. Łazik wprowadzony został w tzw. awaryjny tryb pracy, który utrzymywany był do soboty w celu zakończenia wstępnej konfiguracji zapasowego komputera. W niedzielę możliwe stało się ponowne korzystanie z głównej anteny łazika.

Problem pojawił się w środę, 27 lutego kiedy kontrola misji z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie zanotowała błędy w adresowaniu plików w pamięci komputera A. Oprogramowanie łazika nie zbierało żadnych danych oraz nie przesyłało wcześniej zgromadzonych informacji. Wysyłana była jedynie telemetria (dane inżynieryjne nt. stanu poszczególnych systemów Curiosity). Później tego samego dnia, w czasie sesji komunikacyjnej z sondą Mars Reconnaissance Orbiter, kontrola zauważyła jeszcze brak zakończenia pewnych zaplanowanych na ten dzień czynności.

W czasie wieczornej sesji łączności (wciąż w środę), realizowanej dzięki sondzie Odyssey, odkryto dodatkowo, iż łazik nie przeszedł w zaplanowany na jedną godzinę „sen”. Kontrola zadecydowała w tym momencie o przełączeniu na komputer zapasowy.

W chwili obecnej przypuszcza się, iż problem z pamięcią powstał w skutek uderzenia wysokoenergetycznej cząstki ze Słońca lub wpływu promieniowania kosmicznego. Układy elektroniki są specjalnie wzmocnione w celu ochrony przed wpływem takich czynników, jednak możliwe, iż w tym wypadku doszło do uderzenia we wrażliwy obszar – jednostkę informującą komputer o miejscu zapisu danych. Powrót do normalnych działań łazika powinien zostać niebawem wznowiony. Z pewnością przez najbliższy czas operacje będą prowadzone z wykorzystaniem komputera B.

Misja MSL Curiosity trwa na Marsie od 6 sierpnia zeszłego roku. Jej celem jest poszukiwanie przeszłych lub obecnych odpowiednich warunków do istnienia organicznych komponentów niezbędnych do zaistnienia życia takiego jakie znamy na Ziemi. Misja zaplanowana została na dwa lata i może zostać przedłużona po uwzględnieniu dalszego finansowania oraz dobrego stanu łazika.

(NASA)

Comments are closed.