Polska w ESA: spotkanie GMES i SSA

0

28 lutego i 1 marca odbędą się tematyczne warsztaty ESA poświęcone pierwszemu konkursowi wniosków w ramach Polish Industry Incentive Scheme.

W dniach 28 lutego i 1 marca odbędą się w Warszawie dwa tematyczne spotkania warsztatowe poświęcone pierwszemu konkursowi wniosków w ramach Polish Industry Incentive Scheme – pierwszemu konkursowi specjalnie dla firm i instytucji z Polski w ramach członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Konkursy te będą organizowane przez pierwsze lata naszej obecności w ESA w celu przystosowania przemysłu i instytucji do realiów pracy z ESA i do zapoznania się w praktyce z jej standardami i procedurami.

Spotkanie 28 lutego będzie poświęcone programowi GMES “Copernicus”, systemowi globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ulicy Hożej 20, między 9 a 17. Spotkanie otworzą wystąpienia prof. Marii Orłowskiej, sekretarz stanu MNiSW, i Thomasa Beera, koordynatora polityki w Biurze Kosmicznym GMES, w ośrodku ESRIN.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora kosmicznego, instytucji naukowych i naukowo-badawczych oraz administracji, zajmujących się tematyką obserwacji Ziemi. W programie uwzględniono m.in. kwestie związane z finansowaniem programu, przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i poszukiwaniem partnerów. Zainteresowani będą mogli również uzyskać odpowiedź na pytania związane z uczestnictwem w programie. Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia na adres:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji/firmy.

Dzień później, w piątek 1 marca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy placu Trzech Krzyży 3/5 odbędzie się spotkanie ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej z polskim sektorem kosmicznym poświęcone programowi Space Situational Awareness (SSA), do którego Polska przystąpiła podczas Rady Ministerialnej ESA w Neapolu w listopadzie 2012 roku.

Space Situational Awareness to program, którego zadaniem jest ostrzeganie przed i zapobieganie zagrożeniom dla wokółziemskiej infrastruktury satelitarnej związanym z oddziaływaniem na nią środowiska kosmicznego i tzw. śmieci kosmicznych. Realizacja programu opcjonalnego SSA rozpoczęła się w 2008 roku. Obecnie rozpoczyna się druga faza programu, obejmująca lata 2013-2016. Program SSA składa się z trzech elementów: Space Weather (SWE – obejmuje systemy badające wpływ pogody kosmicznej na infrastrukturę satelitarną i naziemną), Near-Earth Objects (NEO – monitorowanie zagrożeń np. spowodowanych przez asteroidy i meteoryty) i Space Surveillance and Tracking (SST – obejmuje monitorowanie obiektów w przestrzeni kosmicznej przy pomocy technologii radarowych oraz optycznych).

Szczegółowe informacje o programie SSA są dostępne pod adresem http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness2

Podmioty zainteresowane udziałem w w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie internetowej PARP pod adresem: http://tk.parp.gov.pl/index/more/31383, do 27 lutego do godzi. 15:00.

 

(MG, MNSiW, Krajowy Punkt Kontaktowy)

Comments are closed.