Komisja Europejska akceptuje wysokość nakładów na program GMES Copernicus

0

Komisja Europejska zaakceptowała wysokość funduszy na europejski program obserwacji Ziemi – GMES Copernicus. Funduszy jest wyraźnie mniej niż proponowano, jednak jest to ważny krok ku zabezpieczeniu istnienia tego programu.

Tegoroczny „szczyt unijny” przebiegał w bardzo trudnych czasach – problemy ekonomiczne i różnice natury politycznej bardzo komplikowały negocjacje na temat wielu różnych programów realizowanych przez Unię Europejską (UE). Wiele z tych programów doświadczyło znaczących cięć w nakładach. Dwa z tych programów to Galileo (europejski system cywilnej nawigacji satelitarnej) oraz GMES Copernicus (obserwacje Ziemi dla środowiska i bezpieczeństwa).

Pomiędzy 2014 a 2020 rokiem UE na program Galileo wyda 6,3 miliarda EUR, o około 300 milionów EUR mniej niż to proponowała Komisja Europejska (KE). Te cięcia wydają się być dość niewielkie i raczej będzie możliwe osiągnięcie zakładanej jakości systemu. Z kolei cięcia przy GMES Copernicus są znacznie większe – z postulowanych przez KE 5,8 miliarda EUR na ten program przeznaczono 3,8 milarda EUR. Jest to dramatyczne obniżenie nakładów finansowych, które w opinii niektórych ekspertów może mieć negatywny wpływ dla całego programu.

{module [346]}

W ostatnich dniach KE zaakceptowała nakłady w wysokości 3786 milionów EUR na program GMES Copernicus. Ta kwota obejmuje usługi GMES, komponenty in-situ (czyli dodatkowe sensory, np. na Ziemi, w wodzie czy w powietrzu) oraz komponent kosmiczny, czyli satelity Sentinel. Największa część tych funduszy zostanie wydana na komponent kosmiczny – około 2,4 miliarda EUR.

Według analiz, GMES Copernicus przyniesie około 83 tysięcy miejsc pracy w całej Europie do 2030 roku. Wartość ROI (Return of Investment) ma wynieść około 4.

Aktualnie jeszcze nie wiadomo, jak duży negatywny wpływ będzie mieć ograniczenie budżetu GMES Copernicus do 3,8 mld EUR do 2020 roku. Prawdopodobnie prace badawczo-rozwojowe nad „nową generacją” technologii, aplikacji czy usług związanych z GMES zostaną ograniczone lub będą finansowane z innych źródeł (np. program „Horyzont 2020”). W poprzednich latach na program GMES wydano 3,4 miliarda EUR, dzięki czemu m.in. zaprojektowano i rozpoczęto budowę satelitów Sentinel.

Decyzja KE musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Parlament Europejski. Ponadto, wiele elementów programu musi być jeszcze zdefiniowanych, czego można się spodziewać w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

{module [522]}

Comments are closed.