Oka-T-MKS – tymczasowy moduł ISS

0

 Energia zaprojektuje autonomiczny okresowo dokujący do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej moduł-satelitę. Oka-T-MKS będzie orbitalnym laboratorium.

W końcu grudnia 2012 roku Roskosmos ogłosił przyznanie firmie Energia kontraktu na zaprojektowanie orbitalnego laboratorium Oka-T-MKS. Wartość umowy to ok. 11 milionów USD (350 mln. rubli). Energia zgłosiła jedyną ofertę w przetargu.

Oka-T-MKS ma być wielofunkcyjnym laboratorium orbitalnym, które będzie pracować w kosmosie autonomicznie, ale też okresowo, nie rzadziej niż co 180 dni, dokować do ISS, aby jej załoga mogła dokonać serwisowania instrumentów naukowych, zmiany eksperymentów, czy tankowania paliwa. Załoga ISS będzie też mogła dostarczać próbki z Ziemi i na Ziemię.

Oka ma mieć masę 8,8 tony i ładowność 850 kilogramów. Ma przenosić eksperymenty z takich nauk stosowanych, jak materiałoznawstwo, fizyka plazmy, biologia czy medycyna.

Wyniesienie satelity-modułu planowane jest na lata 2017-2018. Start odłożono z 2015 roku z powodu niewystarczającego zainteresowania potencjalnych klientów. Statek ma pracować przez co najmniej 5 lat.

(RIA Nowosti, Space Safety Magazine)

Comments are closed.