Plany klubu astronomicznego Wieruszowskiego Koła Astronomicznego na 2013 rok

0

W  grudniu zeszłego roku nastąpiło spotkanie Wieruszowskiego Koła Astronomicznego, w którym omówiono plany na najbliższe dwanaście miesięcy. Planuje się m.in. budowę radioteleskopu.

W miejscowości Wieruszów (woj. łódzkie) działa Wieruszowskie Koło Astronomiczne, które stawia sobie za cel zdobywanie wiedzy m.in. na temat astronomii i astronautyki. Jest to grupa zrzeszająca ludzi w różnym wieku, z różnych miejscowości. Pełna nazwa tego Koła to Wieruszowskie Koło Astronomiczne WIERAS (Wieruszów + Astronomia).  W marcu minie już trzeci rok działalności Koła.

WIERAS organizuje różne akcje o charakterze lokalnym. W 2012 roku został zorganizowany m.in. konkurs Urania 2012 oraz Ars Astronomica dla uczniów szkół. Organizowane są także wspólne obserwacje astronomiczne – np. przejście Wenus, które nastąpiło nad ranem szóstego czerwca 2012 roku.

Plan na rok 2013 to  rozszerzanie działalności Koła poprzez zwiększenie ilości młodzieży i pobudzanie młodzieży do zainteresowania się  astronomią, astronautyką i eksploracją kosmosu, uczestniczącej w aktywnościach Koła, konkursach astronomicznych i astronautycznych, tworzenie szkolnych kół astronomicznych celem zachęcania do nauki przedmiotów ścisłych i czerpanie radości z poznawania Wszechświata i praw nim rządzących.
 
Najważniejsze cele dla Koła na ten rok to przede wszystkim budowa radioteleskopu o średnicy 13 metrów i  przygotowanie projektu budowy astrobazy na lata 2014 – 2020. Koło WIERAS pokłada duże nadzieje z wykorzystaniem radioteleskopu, który z pewnością będzie przydatnym narzędziem w wielu projektach o charakterze astronomicznym.

Więcej na temat Wieruszowskiego Koła Astronomicznego można znaleźć na stronie tej grupy – http://wieras.pl.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Kazimierzowi Błaszczakowi za przesłane informacje.

Obserwacje tranzytu Wenus w 2012 roku z Koła WIERAS / Credits - WIERAS

Comments are closed.