Testy innowacyjnych systemów hamowania atmosferycznego

0

Amerykańska agencja kosmiczna NASA osiągnęła ostatnio kilka sukcesów w rozwoju nowego, atmosferycznego systemu spowalniania prędkości wejścia w atmosferę. W przyszłości te technologie mogą być wykorzystywane w różnych misjach eksploracyjnych w Układzie Słonecznym.

W ramach projektu Low-Density Supersonic Decelerator, którego celem jest rozwinięcie technologii zmniejszenia prędkości z wykorzystaniem szczątkowego oporu atmosferycznego, przeprowadzono w okresie jesiennym 2012 roku trzy pomyślne testy. Testowane urządzenie o nazwie SIAD-R (Supersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator) jest jednym z trzech ogniw systemu, który jest aktualnie rozwijany przez NASA.

{youtube}OQl_ZMKAZ-I{/youtube}
Jeden z testów modułu dmuchanego SIAD-R w listopadzie 2012 roku / Credits: CoconutScienceLab, youtube.com (NASA JPL)

SIAD-R jest urządzeniem podobnym do balonu, które zostało zbudowane dla agencji NASA przez firmę ILC Dover. Celem tej platformy jest demonstracja nadmuchiwanej poduszki o szerokości nieco ponad 6 metrów, dzięki której zwiększana jest powierzchnia tarcia i w efekcie następuje szybsze obniżenie prędkości poruszającego się obiektu.

Testy platformy SIAD-R na specjalnych sankach przeprowadzono w ośrodku Naval Air Warfare Center Weapons Division w China Lake (Kalifornia). Dzięki temu przedsięwzięciu uzyskano demonstrację możliwości stawienia czoła przez platformę przeciążeniom, które miały odpowiadać warunkom napełniania nadmuchiwanej osłony oraz okresu jej działania w czasie przejścia przez marsjańską atmosferę.

W czasie testu, na odcinku niemal 6,5 km, platformę testową za pomocą przymocowanych do wózka saneczkowego rakiet przyspieszono do prędkości kilkuset kilometrów na godzinę. Spowodowało to wystawienie nadmuchiwanej aparatury na przeciążenia średnio 25% większe, niż te, których doświadczają lądowniki podczas wejścia w atmosferę marsjańską. Osiągnięta wartość stanowi bufor bezpieczeństwa, który w przyszłości może okazać się bardzo przydatny z uwagi na pożądany poziom niezawodności całego systemu.

Wszystkie przeprowadzone testy (10 i 24 października, oraz 6 listopada) odbyły się pomyślnie. W czasie ich wykonywania eksperymentalna platforma nie uległa uszkodzeniom, a zebrane cenne informacje stanowią pożywkę dla badaczy na następe miesiące. Zarejestrowano m.in. obrazy przedstawiające ruch platformy w czasie testu w dużym spowolnieniu.

Po zakończeniu testów SIAD-R, zespół badaczy planuje w następnej kolejności przeprowadzenie serii testów spadochronu o rozpiętości niemal 34 metrów. Celem zastosowania tego niemałego spadochronu będzie dalsze obniżenie prędkości lądownika, który wstępnie spowolniony ma zostać przez nadmuchiwane moduły SIAD-R i SIAD-E (prędkość obniżona zostanie z 3,5 do 2 Mach).

Dużych rozmiarów spadochron oraz nadmuchiwane moduły w ramach modułów SIAD-R i SIAD-E stanowią razem jeden z największych projektowanych w historii systemów, którego celem jest obniżenie prędkości z wartości ponaddźwiękowych w czasie przejście lądownika przez daną atmosferę. Rozwinięta technologia pozwoli agencji NASA m.in. na wysyłanie cięższych lądowników oraz określanie miejsc lądowania z większą dokładnością.

Kolejny test, w ramach którego zakłada się wykorzystanie zaawansowanego systemu spadochronowego oraz modułu SIAD-R, planowany jest na okres letni w 2014 roku. Projektowane systemy mogłyby zostać wykorzystane w kolejnej misji na Marsa najwcześniej w 2018 roku.

(NASA)

Comments are closed.