POLinSAR 2013

0

ESA zaprasza na 6. International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry – POLinSAR 2013.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaprasza na  6th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry – POLinSAR 2013. Sympozjum odbędzie się w terminie 28 stycznia – 1 lutego 2013 roku w siedzibie Europejskiego Instytutu Badań nad Przestrzenią Kosmiczną (ESRIN) we Włoszech.

Prelegenci POLinSAR  będą prezentować teorie i metody związane z polarymetrią z zastosowaniem radaru z syntetyczna aperturą (SAR) oraz interferometrią polarymetryczną. Wśród poruszanych tematów znajdą się:

  • Modelowanie teoretyczne
  • Interferometria polarymetryczna z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą (Pol-InSAR)
  • Polarymetria oraz tomografia
  • Polarymetria oraz stały rozpraszacz interferometryczny (PSI)
  • Aplikacje polarymetrii SAR
  • Przeszłe, obecne oraz przyszłe misje SAR (np. RCM, SENTINEL-1, ALOS-2, NovaSAR-S, SAOCOM7)
  • Kampanie powietrzne oraz kosmiczne

Konferencja POLinSAR, jest organizowana w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia forum dla prezentacji rezultatów eksploatacji z kompletnych systemów polarymetrycznych w powietrzu i kosmosie oraz demonstracji korzyści z kompletnych systemów polarymetrycznych (w opozycji do podwójnej oraz pojedynczej polaryzacji).

Podczas wydarzenia, zostaną również zaprezentowane  końcowe rezultaty dwóch projektów: wspólnego projektu ESA oraz Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) – SOAR (Sciences and Operational Application Research) i projektu POLSARAP. W trakcie konferencji zostanie także przedstawiony raport z postępów wprowadzania zaleceń z POLinSAR 2011 oraz omówienie przyszłych przygotowywanych misji.

Dominującą formą konferencji będą dyskusje przy okrągłym stole, moderowane przez Komitet Naukowy i ESA, oraz sesje plakatowe (papers and poster). W trakcie konferencji odbędą się również demonstracje przydatnych narzędzi software-owych.                

Obowiązującym językiem podczas konferencji jest język angielski.

Miejsce oraz termin

Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Europejskiego Instytutu Badań nad Przestrzenią Kosmiczną (ESRIN) we Włoszech, w mieście Frascati (30 km na południe od Rzymu). Konferencja rozpocznie się 28 stycznia i potrwa do 1 lutego 2013 roku.

Więcej informacji: https://earth.esa.int/web/guest/polinsar-2013

(PARP)

Comments are closed.