Pięć egzoplanet w układzie Tau Ceti

0

Wokół pobliskiej gwiazdy Tau Ceti wykryto pięć egzoplanet. Jedna z nich prawdopodobnie krąży w ekosferze tej gwiazdy i prawdopodobnie jest skalista. Jest to najbliższa znana nam planeta pozasłoneczna, na której mogą panować odpowiednie warunki do utrzymania życia.

Tau Ceti to dość podobna do Słońca gwiazda, znajdująca się zaledwie 12 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Wieloryba. Od dziesiątków lat ta gwiazda jest obiektem wielu obserwacji astronomicznych – głównie ze względu na swoje spektralne podobieństwo do Słońca (choć ma około 80% masy naszej Dziennej Gwiazdy) i położenie w „sąsiedztwie” Układu Słonecznego.  Przez lata poszukiwano tam także układu planetarnego – jednakże techniki detekcji nie były zbyt dopracowane, by móc wykryć małe, skaliste egzoplanety. Aż do dziś.

Międzynarodowy zespół astronomów związanych m.in. z amerykańskim University of California i brytyjskim University of Hertfordshire ogłosił wykrycie aż pięciu egzoplanet krążących wokół Tau Ceti. Obiekty zostały nazwane HD 10700 b,  HD 10700 c,  HD 10700 d,  HD 10700 e i  HD 10700 f. Okresy obiegu tych egzoplanet wokół Tau Ceti wynoszą od 14 do 640 dni. Masy minimalne tych egzoplanet są od dwóch do sześciu razy większe od Ziemi – jest więc bardzo prawdopodobne, że są to obiekty skaliste.

Trzy pierwsze egzoplanety w tym układzie (licząc od gwiazdy Tau Ceti) to HD 10700 b,  HD 10700 c i HD 10700 d. Te obiekty krążą w odległościach od 0,105 do 0,375 jednostki astronomicznej od swej gwiazdy macierzystej z czasem pomiędzy 14 a 94 dni. Masy minimalne tych egzoplanet zawierają się w zakresie od 2,0 do 3,6 masy Ziemi.

Czwarta z tych egzoplanet, oznaczona jako HD 10700 e, krąży wokół Tau Ceti w średniej odległości 0,552 jednostki astronomicznej, wewnątrz ekosfery tej gwiazdy. Masa minimalna tej egzoplanety wynosi 4,3 masy Ziemi – może to być bardzo masywny obiekt skalisty, choć może być typu “super Ziemia” Jeśli jej istnienie zostanie potwierdzone, to HD 10700 e stanie się najbliższą znaną nam egzoplanetą, na której mogą występować odpowiednie warunki do powstania i utrzymania życia.

Jak może wyglądać HD 10700 e? Z uwagi na dużą masę tej egzoplanety, jest bardzo prawdopodobne, że HD 10700 e posiada bardzo grubą atmosferę. Jest też możliwe, że ta egzoplaneta zawiera bardzo dużo wody, tworząc planetarny “wszechocean” o grubości nawet kilkudziesięciu kilometrów. Jest też możliwe, w zależności od składu atmosfery, że na HD 10700 e występuje bardzo silny efekt cieplarniany i pomimo odpowiedniej orbity, ta egzoplaneta jest bardziej “drugą Wenus” niż “drugą Ziemią”. Jednocześnie, duża masa tej egzoplanety sugeruje możliwość utrzymania dość masywnego księżyca na orbicie, np zbliżonego masą do Marsa.

Ostatnia wykryta egzoplaneta w tym układzie to HD 10700 f. Ten obiekt ma masę minimalną około 6,3 masy Ziemi i krąży w odległości około 1,35 jednostki astronomicznej od Tau Ceti. Ten obiekt wydaje się krążyć zbyt daleko od Tau Ceti i może być globem w całości pokrytym grubą warstwą pokrywy lodowej.

Detekcja układu wokół Tau Ceti wraz z egzoplanetą ekosferze jest dużym odkryciem, choć z pewnością badania będą jeszcze trwać przez wiele lat.

(Arxiv)

Comments are closed.