Powstaje międzyresortowy zespół odpowiedzialny za kształtowanie polityki kosmicznej

0

Od początku listopada powstaje międzyresortowy zespół, który będzie odpowiedzialny za kształtowanie polityki kosmicznej. 16 listopada wydano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, opisujące skład i zadania tego zespołu.

Druga połowa 2012 roku to czas intensywnych prac związanych z wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), także od strony politycznej. Jednym z przejawów tych prac jest powstanie międzyresortowego zespołu odpowiedzialnego za kształtowanie polskiej polityki kosmicznej. Ten zespół rozpoczął na oficjalnie swoje działania w dniu 16 listopada 2012 roku, dzięki zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Zespół ma być swego rodzaju platformą informacyjno-koordynacyjną dla resortów, które zajmują się różnymi obszarami aktywności sektora kosmicznego. Zadania tego zespołu są następujące:

  1. koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;
  2. uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;
  3. uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej ds. wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  4. rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Członkowie tego międzyresortowego zespołu, w randze sekretarza, podsekretarza stanu albo kierownika urzędu nadzorowanego przez ministra, zostaną wyznaczeni przez ministrów odpowiedzialnych za różne kwestie działalności Państwa (np. budownictwo, obrona, łączność, nauka, rolnictwo, sprawy wewnętrzne, sprawy zagraniczne itd.). Wdrażaniem zadań wynikających z ustalonego kierunku rozwoju polskiego sektora kosmicznego będzie zajmować się specjalna komórka działająca przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto, w pięcioletnim okresie przejściowym (styczeń 2013 – grudzień 2017) będzie funkcjonować specjalny zespół, złożony z przedstawicieli Polski i przedstawicieli ESA. Ten zespół będzie sprawować rolę łącznika pomiędzy stroną polską a stroną ESA. Ponadto, ten zespół będzie zarządzać polską składką do ESA.

(PAP, RM)

Comments are closed.