Etap przydzielania funduszy na programy ESA

0

Wiele programów zaakceptowanych podczas Rady Ministerialnej 2012 nie ma jeszcze przydzielonych funduszy. Poszczególne państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej wciąż muszą zadecydować, które z programów będą służyć ich własnym celom.

Tegoroczna Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przebiegała w bardzo trudnych warunkach – zarówno ekonomicznych, jak i technologicznych oraz politycznych. Wiele kwestii zostało dopiero zainicjowanych podczas Rady – m.in. potrzebę normalizacji relacji z Unią Europejską.

Na poziomie ESA programy (technologiczne i misje) zostały wyselekcjonowane już podczas Rady. Od tego czasu trwa „subskrypcja” państw członkowskich do tych programów, czyli deklaracja co do przeznaczenia funduszy. ESA zwykle oficjalnie rozpoczyna programy, w których finansowanie zostało zabezpieczone na poziomie 80% wymaganego. W szczególnych sytuacjach ESA rozpoczyna programy nawet jeśli nie zabezpieczono 80% tego finansowania.

W chwili obecnej wiele z programów zaakceptowanych podczas Rady Ministerialnej nie ma jeszcze zabezpieczonych funduszy powyżej wspomnianych 80%. Co więcej, niektóre programy mają deklaracje na poziomie w okolicach 50%. Przykładem jest program ewolucji małej rakiety nośnej Vega, który w chwili obecnej zabezpieczony jest w zaledwie 53%. Każde z państw członkowskich ESA deklarując “subskrypcję”, kieruje się przede wszystkim potencjałem naukowym i przemysłowym swoich firm czy instytutów. Oznacza to potrzebę dokładniejszej analizy ryzyka, dostępnych funduszy, potencjału danego programu w perspektywie długoterminowej.

W kolejnych tygodniach powinno dojść do bardziej konkretnych deklaracji ze strony państw członkowskich ESA. Przykładowo, Hiszpania poprosiła o czas do 15 stycznia 2013 roku, by móc zadecydować o wsparciu poszczególnych programów. Podobnie prawdopodobnie sytuacja wygląda w przypadku Holandii, która zadecydowała o znaczącym obniżeniu swojej składki do ESA (do ok. 60 milionów EUR) i skupieniu się na programach obserwacyjnych.

(ESA)

Comments are closed.