Konkurs na dwa stanowiska post-doc w Obserwatorium Astronomicznym UJ

0

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiło konkurs na dwa stanowiska “post-doc”. Są to stanowiska Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii.

Poniżej zamieszczamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące tych stanowisk.

1. Post-doc w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii

Prof. Michał Ostrowski poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta (“post-doc”) do prowadzenia badań relatywistycznych dżetów i związanych z nimi zjawisk fizycznych. Zapraszam do aplikacji osoby zainteresowane proponowaną tematyką, przy czym ten konkurs nie uściśla specjalności kandydatów. W programie badawczym grantu, który finansuje ten etat, są zaplanowane zarówno prace obserwacyjne w szerokim zakresie częstości, analityczne i numeryczne prace modelowe dynamiki i procesów radiacyjnych w dżetach, jak i czysto teoretyczne prace analityczne (teoria akceleracji cząstek w relatywistycznej plazmie).

Dalsze szczegóły w ogłoszeniu na AAS Job Register :

http://jobregister.aas.org/job_view?JobID=43965

Kontakt: M. Ostrowski, E-mail: mio@oa.uj.edu.pl

2. Post-doc w grupie badawczej ekstremalnie niskich częstości w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii

Dr Andrzej Kułak poszukuje kandydata/-tkę do pracy w zespole badającym fale elektromagnetyczne ekstremalnie niskich częstości (Extremly Low Frequencies, ELF) w zakresie (0.03 – 300 Hz) i zjawisk odpowiedzialnych za ich generację i propagację. Prowadzone badania są na pograniczu geofizyki i fizyki ośrodka międzyplanetarnego, a także badań klimatycznych, obejmują takie zjawiska jak monitorowanie aktywności burzowej na Ziemi i na planetach Układu Słonecznego, badanie wpływu aktywności słonecznej na stan jonosfery, badania oddziaływania wiatru słonecznego na magnetosferę Ziemi i niektóre zagadnienia Pogody Kosmicznej, badanie różnych klas zjawisk towarzyszących wyładowaniom elektrycznym w atmosferze (Terrestrial Gamma Ray  Flashes, Sprites, Giant Jets, …).  Badania obejmują, po pierwsze, prowadzenie pomiarów za pomocą własnej istniejącej (Stacja Hylaty w Bieszczadach) jak i planowanej do rozmieszczenia (sieć interferometryczna stacji ELF na różnych kontynentach) aparatury pomiarowej oraz analizę danych. Z drugiej strony znaczna część obecnych prac koncentruje się na teoretycznym opisie generacji i propagacji badanych fal oraz analizie własności fizycznych ich źródeł.

Kontakt: M. Ostrowski, E-mail: mio@oa.uj.edu.pl i  A. Kulak, E-mail:  kulak@oa.uj.edu.pl 

(UJ)

Comments are closed.