Ustawa o ESA w Senacie – po głosowaniu

0

W Senacie trwa dyskusja nad ustawą o ratyfikacji umowy członkowskiej z ESA.

Głosowanie
 
9 listopada, w drugim dniu 20. posiedzenia Senatu, w godzinach popołudniowych wyższa izba parlamentu przyjęła jednogłośnie, 82 głosami, ustawę ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
Tym samym ustawa może teraz trafić do podpisu przez Prezydenta RP i tym samym wejść w życie. Po złożeniu jej na ręce rządu Francji, depozytariusza dokumentów związanych z Agencją, Polska stanie się 20. członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jeśli stanie się to do 16 listopada, Polska weźmie udział w ministerialnym szczycie ESA jako pełnoprawny członek Agencji.
 
8 listopada

Pierwszym punktem dzisiejszych obrad 20. posiedzenia Senatu jest dyskusja nad ustawą o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

Umowę omówiła i przedyskutowała podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, Grażyna Henclewska, która z ramienia MG nadzoruje i pilotuje sprawy sektora kosmicznego.
 
Długi i merytoryczny głos zabrał senator Piotr Wach. Podkreślił on znaczenie technologii kosmicznych w życiu codziennym oraz znaczenia członkostwa w ESA dla długofalowego rozwoju innowacyjności gospodarki. Powiedział, że może być to fundamentalna droga rozwoju polskich podmiotów, aby nie były tylko podwykonawcą koniunkturalnych produktów, ale generatorem i twórcą takich technologii i produktów. Wskazał też, że dłużej perspektywie Polska powinna mieć swoją agencję kosmiczną.
 
Senator Jan Wyrowiński wspomniał też o polskim członkostwie w ESO, nad którym prace zdają się tkwić w miejscu. Podobnie jak w przypadku ESA, tutaj również wyprzedziły nas, np. Czechy. Senator Wyrowiński powiedział, że eksploracja kosmosu to “awangarda nauki” i trzeba zadbać, aby wykorzystać wszystkie możliwości wykazania się w tej dziedzinie i że nie można tutaj oszczędzać.
 
Senator Jackowski sugeruje spojrzeć jak inne kraje traktują kosmos z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, dając za przykład USA, Niemcy, czy Izrael.
Zdał też pytanie, czy struktury państwowe są wstanie skutecznie nadzorować takie aspekty bezpieczeństwa, bo możliwe, że należałoby powołać specjalną strukturę zdolną do takich merytorycznych działań.

Senator Śmigielski, przy okazji wątku astronomicznego senatora Wyrowińskiego, przypomniał, że Polacy wygrali nawet międzynarodową olimpiadę astronomiczną, dzięki czemu ta impreza gościła w Polsce. Ponowił też głos, że członkostwo w ESA nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo RP.

 
(Senat)

Comments are closed.