Obserwacje planetoidy 2007 PA8

0

Opublikowano wyniki wstępnych obserwacji radarowych planetoidy 2007 PA8, która pod koniec października tego roku przeleciała w odległości około 9 milionów kilometrów.

Planetoida 2007 PA8 została odkryta w 2007 roku w ramach programu LINEAR. Ten obiekt należy do grupy planetoid bliskich Ziemi (NEO – Near Earth Object), do szczególnej kategorii obiektów potencjalnie niebezpiecznych o nazwie (PHO – Potentially Hazardous Object).

Pod koniec października tego roku nastąpił bliski przelot tej planetoidy koło Ziemi.  W momencie największego zbliżenia dystans pomiędzy naszą planetą a 2007 PA8 wyniósł około 9 milionów kilometrów, czyli 17 razy więcej niż odległość do Księżyca. Te zbliżenie jest najbliższym w ciągu kolejnych 200 lat i zostało wykorzystane do wykonania obserwacji radarowych.

Na uzyskanych obrazach widać planetoidę 2007 PA8 o średnicy około 1,6 kilometra, z kilkoma szczegółami, takimi jak wzniesienia, żleby czy być może kratery. Obiekt ma nieregularny kształt, podobnie jak zdecydowana większość małych planetoid. Co ciekawe, okazuje się, że 2007 PA8 obraca się dookoła swojej osi dość wolno, z czasem około 3-4 dni.

Obserwacje zostały dokonane przez 70 metrowy radioteleskop w Goldstone (USA) w ramach programu obserwacji planetoid realizowanych przez Jet Propulsion Laboratory i NASA.

(JPL, NASA)

Comments are closed.