Siedem nowych egzoplanet (listopad 2012)

0

W listopadzie poinformowano o istnieniu siedmiu nieznanych wcześniej planet pozasłonecznych. Trzy z nich pochodzą z jednego układu planetarnego, w którym już wcześniej wykryto trzy inne obiekty. W tym artykule opisujemy te obiekty.

Od czasu naszego ostatniego „zbiorczego” podsumowania dotyczącego egzoplanet, na liście pozasłonecznych układów planetarnych (EPE) pojawiło się siedem nowych obiektów. Są to bardzo ciekawe egzoplanety, o zupełnie różnych charakterystykach.

Nowe egzoplanety to: kappa And b, HD 220074 b, HD 208527 b, HD 66141 b, HD 40307 e, HD 40307 f i HD 40307 g. Wszystkie te planety pozasłoneczne są bardziej szczegółowo opisane poniżej.

Kappa And b to masywna egzoplaneta, którą wykryto dzięki detekcji bezpośredniej. Odkrycia, dzięki obserwacjom na paśmie podczerwieni, dokonano przy użyciu 8,3 metrowego obserwatorium Subaru/HiCIAO. Masę kappa And b oszacowano na około 13 mas Jowisza. Ta egzoplaneta krąży dookoła swej gwiazdy macierzystej, widocznej gołym okiem kappa Andromedae, w odległości około 56 jednostek astronomicznych – prawie 2x dalej niż Neptun w naszym Układzie Słonecznym.

HD 220074 b jest również masywny – masę oszacowano na około 11 mas Jowisza. W odróżnieniu od kappa And b ten obiekt krąży bliżej od swej gwiazdy macierzystej – w średniej odległości około 1,6 jednostki astronomicznej z czasem około 670 dni. Gwiazda macierzysta układu, HD 220074, to czerwony olbrzym o masie około 1,2 masy naszego Słońca i o promieniu rzędu 50 razy większym od promienia naszego Słońca.

HD 208527 b jest bardzo podobnym obiektem do HD 220074 b. Masa tej egzoplanety jest szacowana na około 10 mas Jowisza. Planeta pozasłoneczna HD 208527 b krąży w średniej odległości około 2,1 jednostki astronomicznej od swej gwiazdy macierzystej z czasem około 875 dni. Gwiazda macierzysta jest również czerwonym olbrzymem o promieniu około 50 razy większym od promienia naszego Słońca.

HD 66141 b ma podobne charakterystyki do HD 220074 b i HD 208527 b, choć jest to już nieco „lżejsza” egzoplaneta. Masę HD 66141 b oszacowano na około sześć mas Jowisza. Ta egzoplaneta krąży w średniej odległości około 1,2 jednostki astronomicznej od swej gwiazdy macierzystej z czasem około 480 dni.

Ostatnie w tym zestawieniu to trzy nowe egzoplanety w układzie  HD 40307. Do wcześniej znanych trzech obiektów planetarnych krążących w tym układzie „dołożono” trzy kolejne  HD 40307 e, HD 40307 f i HD 40307 g – łącznie więc w układzie  HD 40307 wykryto już sześć planet pozasłonecznych.  Wszystkie egzoplanety w układzie HD 40307 są małymi obiektami – klasy „super-Ziemia” lub „mini-Neptun”.  HD 40307 e ma szacowaną masę minimalną na około 3,5 masy Ziemi, HD 40307 f – na około 5,2 masy Ziemi a HD 40307 g – na około 7,1 masy Ziemi. Wszystkie te egzoplanety krążą bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej – w odległości od 0,189 jednostki astronomicznej (HD 40307 e) do 0,6 jednostki astronomicznej (HD 40307 g) z czasem od 35 do 198 dni. Warto tu dodać, że wcześniej wykryte egzoplanety układu HD 40307 krążą jeszcze bliżej – zatem jest to „miniaturowy” układ planetarny z sześcioma obiektami krążącymi w zakresie od 0,047 do 0,6 jednostki astronomicznej.

Wraz z wykryciem tych siedmiu egzoplanet lista EPE wzrosła do 851 potwierdzonych planet pozasłonecznych. Nie jest to do końca pewna wartość – np. na stronie ExoplanetSpot liczba potwierdzonych planet pozasłonecznych wynosi 852. obiekty.

(EPE i ExoplanetSpot)

Comments are closed.