Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych! (Relacja – Toruń 21.11.2012)

0

„Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” to hasło seminarium, które odbyło się 21 listopada 2012 roku w Toruniu.

 Zbiegło się ono z pierwszym udziałem Polski w dniu 21 listopada br. w Neapolu w Radzie Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pełnoprawnego członka Europejskiej Agencji Kosmicznej. “Polska weszła do ESA w poniedziałek (19.11.2012) o 11:21″ to słowa Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej Jeana-Jacques Dordain’a.

Seminarium, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało na celu zachęcenie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP) do stosowania osiągnięć technologii satelitarnych poprzez przedstawienie wynikających z tego korzyści ekonomicznych, w szczególności zaś:

 • poinformowanie przedsiębiorców o możliwościach wykorzystania w biznesie osiągnięć satelitarnych;
 • pokazanie konkretnych przykładów udanego zastosowania satelitów w różnych sektorach MSP;
 • prezentacja zastosowań technologii satelitarnych w praktycznej działalności służb publicznych (planowanie przestrzenne, geodezja, służby sytuacji nadzwyczajnych, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, leśnictwo i inne), samorządów lokalnych i placówek naukowo-badawczych)
 • poinformowanie o możliwościach wsparcia i funduszach dla MSP;
 • ukazanie korzyści z udziału Polski w realizacji programu kosmicznego ESA dla MSP, samorządów lokalnych i placówek naukowo-badawczych.
 • Zaplanowano też prezentacje Centrum Badań Kosmicznych PAN dotyczące praktycznych zastosowań technologii satelitarnych:
 • Satelitarne dane klimatologiczne dla innowacyjnej gospodarki proekologicznej.
 • Wykorzystanie technik satelitarnych do monitoringu zagrożeń naturalnych.
 • Klasyfikacja zdjęć satelitarnych, metody obiektowe i detekcja zmian.
 • Przykłady wykorzystania technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym.
 • Techniki satelitarne w zarządzaniu kryzysowym.

Spotkanie było kolejnym z cyklu organizowanego przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej  UNICORN . Uzyskało patronat ministra gospodarki i marszałka województwa lubelskiego, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych.

W czasie spotkania dr Grzegorz J. Koziński  [Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej, WNoZ UMK Toruń / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Regionalnego, Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej] wygłosił referat pt. Zastosowania technologii satelitarnych dla służb publicznych.

(Geoforum, UNICORN)

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Dr Grzegorzowi Kozińskiemu za przesłany tekst.

Comments are closed.