Lista awarii z misji Dragon CRS-1

0

Trwają oceny misji Dragon CRS-1. Niedawno opublikowano listę awarii, jakie nastąpiły w trakcie tej wyprawy zaopatrzeniowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Misja Dragon CRS-1 (Commercial Resupply Mission – 1) to pierwsza z dwunastu zakontraktowanych bezzałogowych wypraw zaopatrzeniowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) realizowanych przez firmę SpaceX. Start tej misji nastąpił 8 października a koniec – 28 październik a 2012 roku. Kapsuła Dragon dostarczyła na pokład ISS 905 kg ładunku, w tym ważnych eksperymentów naukowych oraz części zamiennych. Na Ziemię natomiast wróciło 900 kilogramów ładunku, w tym próbek po wykonanych eksperymentach, zużytego i zepsutego sprzętu.

Misja Dragon CRS-1 zakończyła się sukcesem – udało się dostarczyć ładunek na Stację oraz bezpiecznie sprowadzić na Ziemię ważne próbki naukowe. Wydarzyło się jednak kilka awarii, które obecnie są analizowane. Jest to normalny proces oceny misji – dzięki czemu przyszłe wyprawy będą charakteryzować się wyższą niezawodnością i w konsekwencji niższym ryzykiem utraty ważnych próbek.

Niedawno opublikowano listę poważniejszych awarii, jakie wydarzyły się w trakcie misji CRS-1. Poniższe zestawienie opisuje te awarie:

  • Awaria jednego z dziewięciu silników pierwszego stopnia rakiety Falcon 9 podczas startu. W konsekwencji tej awarii satelita Orbcomm (drugorzędny ładunek lotu tej rakiety) został przedwcześnie utracony.
  • Awaria jednego z trzech głównych komputerów pokładowych Dragona, prawdopodobnie wskutek promieniowania kosmicznego. Wydarzyło się to gdy Dragon był przyłączony do ISS.
  • Wystąpiło także kilka innych problemów prawdopodobnie związanych z promieniowaniem – jeden z odbiorników GPS, dwóch dodatkowych komputerów pokładowych oraz przełącznika (switch) sieciowego doznało chwilowych awarii, lecz po restarcie udało się je doprowadzić do prawidłowego działania.
  • Jeden z osiemnastu silniczków Draco kapsuły doznał awarii w trakcie lub po lądowaniu (brak dalszych informacji na temat tego wydarzenia.
  • Wszystkie trzy systemy chłodzenia przestały działać po lądowaniu. Wskutek tego trzy godziny po lądowaniu Dragona, w zamrażarce panowała temperatura -65 stopni Celsjusza, a nie -95 stopni Celsjusza, co mogło naruszyć niektóre próbki naukowe.

Wszystkie powyższe awarie są nadal analizowane – prawdopodobnie na przełomie roku NASA i SpaceX wydadzą listę rekomendacji lub zmian w sprzęcie, oprogramowaniu lub trybach pracy kapsuły Dragon.

Kolejny lot kapsuły Dragon – misja CRS-2 – planowany jest obecnie na 1 marca 2013 roku.

Misja Dragon CRS-1 jest komentowana w wątku na Polskim Forum Astronautycznym.

(Florydziak)

Dragon po lądowaniu u wybrzeży Kalifornii / Credits - Spacex Awaria silnika pierwszego stopnia rakiety Falcon 9 podczas startu misji CRS-1 - 08.10.2012 / Credits - SpaceX

Comments are closed.