Powstał Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

0

W dniu 31 października 2012 roku został zawiązany Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Organizacja będzie reprezentować głos firm, które będą tworzyć polski przemysł kosmiczny.

Wraz z wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) obserwujemy szereg wydarzeń pośrednio lub bezpośrednio związanych z intensyfikacją działań w sferze sektora kosmicznego. Jednym z najważniejszych działań było utworzenie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK), który został dziś zawiązany w siedzibie Przemysłowy Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP).

ZPSK będzie reprezentować głos firm, które będą wspólnie tworzyć i rozwijać polski przemysł kosmiczny. Jest to ważne, gdyż znakomita większość działań w ESA jest wykonywana nie przez instytuty naukowe a przez firmy – od tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po największe korporacje zatrudniające po kilkanaście tysięcy pracowników. Polski sektor kosmiczny powinien mieć podobną strukturę, tak by jego działania były skierowane przede wszystkim na komercyjne zastosowania technologii kosmicznych.

Prace nad ZPSK trwały już od kilku miesięcy. Wreszcie, 31 października 2012 roku, związek rozpoczął działalność. Przed ZPSK stoją duże wyzwania. W najbliższych tygodniach firmy zrzeszone w ZPSK będą musiały wydać szereg rekomendacji, na podstawie których Rząd Polski będzie mógł rozdysponować funduszami na ESA. Wiele z programów ESA jest opcjonalnych, tzn. zainteresowane państwa mogą w nich brać udział jeśli chcą rozwijać technologie czy dokonywać badań naukowych z danego zakresu (np. związanych z mikrograwitacją). W rozwoju programów uczestniczą firmy – zatem ich kompetencje  muszą być brane pod uwagę.

ZPSK utworzyło kilkanaście firm. Część z nich działa tylko w sektorze kosmicznym, inne dopiero planują rozwinięcie działalności w tym kierunku. Kolejne kilkanaście już zadeklarowało chęć dołączenia do ZPSK.

Comments are closed.