Galileo oficjalnie w Pradze

0

Dzisiaj, 6 września, europejska agencja zarządzająca systemem Galileo, GSA, zmienia siedzibę z Brukseli na czeską Pragę.

W obecności Antonio Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości, European GNSS Agency (GSA) zainaugurował dzisiaj urzędowanie w swojej docelowej siedzibie w Pradze. Decyzja o przeprowadzce zapadła 10 grudnia 2010 roku. Przeprowadzka następuje z około miesięcznym opóźnieniem – początkowo zapowiadano ją na 1 sierpnia.

GSA zajmuje się bezpieczeństwem satelitów i wdrażaniem oraz promocją nowych produktów GNSS, w tym flagowych programów Komisji Europejskiej, Galileo i EGNOS.

Parlament i Rada Europejska zajmują się propozycją Komisji Europejskiej przewidującą, że GSA będzie stopniowo przejmowała od Komisji zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem programami GNSS. Zmiana regulacji prawnych dotyczących GSA i GNSS przewiduje, że przekazanie kompetencji będzie następowało w ramach kolejnego budżetu unijnego, na lata 2014-2020. Jurysdykcja nad programem EGNOS byłaby przekazywana od 2014 roku. GSA już podejmuje zadania przygotowujące ją do przejęcia odpowiedzialności za ten program. Nowe obowiązki wymuszą trzykrotne powiększenie kadry agencji, z obecnych 60 osób do ok. 180 w 2020 roku.

Powiększeniu ulegnie też na pewno budżet agencji. Na rok 2012 wynosi on 12,75 miliona euro. Dodatkowo GSA sprawuje pieczę nad 34,4 mln. euro powierzonymi jej przez KE na wydatki związane z wykorzystaniem systemów GNSS. Wspomniana propozycja Komisji przewiduje, że wraz z obowiązkami, GSA będzie przejmowała również środki przeznaczone na działanie i utrzymanie systemów EGNOS i Galileo.

Źródło: Komisja Europejska

Comments are closed.