Polska w ESA – przekazanie podpisanych dokumentów akcesyjnych

0

13 września 2012 roku wykonany został kolejny milowy krok w ramach współpracy Polski i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W czasie oficjalnej uroczystości w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przeprowadzono wymianę podpisanych dokumentów akcesyjnych. Stronę polską reprezentował wicepremier Waldemar Pawlak a Agencję ESA dyrektor generalny Jean-Jacques Dordain.

Umowa akcesji Polski do ESA jest bardzo istotna z punktu widzenia zarówno biznesowego, jak i naukowego. Działalność ESA polega na rozwoju technologii ważnych dla Europy, ich transferze do i poza sektor kosmiczny (np. do medycyny), rozwoju nauki oraz w przeprowadzaniu programów satelitarnych.

Ostatnim krokiem do pełnego członkostwa będzie ratyfikacja umowy przez Polski Parlament. Najkorzystniejsza sytuacja miałaby miejsce gdyby ratyfikacja odbyła się jeszcze przed tegoroczną Radą Ministrów ESA, która ustali rozwój europejskiej polityki kosmicznej na kilka lub nawet kilkanaście najbliższych lat.

W trakcie Rady zapadną decyzje co do przyszłości wielu programów, stopnia użytkowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, losów następcy rakiety Ariane 5, współpracy z nowymi członkami ESA oraz sposobie finansowania projektów. Warto dodać, że w rozmowach na pełnych prawach będą uczestniczyć Czechy i Rumunia – dwaj najnowsi członkowie ESA. Te państwa już korzystają z obecności w Agencji i prawdopodobnie dzięki postanowieniom Rady uda im się wypracować korzystny wpływ dla rozwoju ich sektorów kosmicznych gospodarki. Jeśli Polska dołączy do ESA przed tegoroczną Radą to będzie miała także pełnoprawne prawo głosu do podejmowania kluczowych decyzji.

Podczas uroczystości wicepremier Waldemar Pawlak powiedział, że Polacy już od wielu lat biorą udział w różnych projektach kosmicznych ESA, ale dopiero teraz będziemy mogli rozpocząć uczestnictwo na zasadach równego partnerstwa. Wicepremier podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do akcesji, życząc sukcesów naszym przedsiębiorcom oraz podmiotom naukowym.

{youtube}7fLUXjxSrvI{/youtube}
Wystąpienie wicepremiera Waldemara Pawlaka / Credits –

Dyrektor generalny ESA Jean-Jacques Dordain wyraził zdanie, iż z ekonomicznego punktu widzenia inwestycje w kosmos będą mieć dużą stopę zwrotu, na czym niewątpliwie Polska skorzysta wstępując do ESA. Dyrektor generalny zapewnił, iż Agencja dba o to by europejski rynek kosmiczny był jednym z najbardziej operatywnych na świecie. Jean-Jacques Dordain stwierdził, że liczy szczególnie na istotny wkład polskich inżynierów i naukowców, którzy mogą zapewnić rozwój technologii kosmicznych. Zachęcił młode pokolenie rozpoczynające prace w sektorze kosmicznym do zgłaszania się na program treningowy ESA dla absolwentów YGT (Young Graduate Training). Dyrektor zapowiedział swoje uczestnictwo na konferencji, która odbędzie się 24 października w Sejmie.

{youtube}vMvxi-hq95Q{/youtube}
Wystąpienie dyrektora generalnego ESA Jean-Jacquesa Dordaina / Credits –

{youtube}wHkDj9GwP3Y{/youtube}
Wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej / Credits –

Chomik - penetrator przeznaczony dla misji kosmicznej Fobos-Grunt. Credits: Ela Zocłońska, kosmonauta.net

Planetarny Spektrofotometr Fouriera, CBK. Credits: Ela Zocłońska, kosmonauta.net

Blok elektroniki VEB (Veto Electronics Box) dla systemu antykoincydencji teleskopu gamma IBIS. Credits: Ela Zocłońska, kosmonauta.net

PW-Sat - pierwszy polski studencki satelita. PW/CBK. Credits: Ela Zocłońska kosmonauta.net

KLIMT - Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Credits: Ela Zocłońska, kosmonauta.net

Comments are closed.