Pierwsze odkrycie MSL – ślady po strumieniu

0

Łazik Mars Science Laboratory dokonał pierwszego ważnego odkrycia – wewnątrz krateru Gale natrafił na ślady po dawnym, wartkim strumieniu ciekłej wody.

Trwa misja łazika Mars Science Laboratory (MSL) “Curiosity”. Aktualnie (28.09.2012) trwa już 52. marsjański dzień (Sol) tej wyprawy. Kilka godzin temu NASA ogłosiła pierwsze ważne odkrycie dokonane przez ten łazik – wewnątrz krateru Gale natrafiono na ślady po dawnym, wartkim strumieniu ciekłej wody. O ile obecność wody w przeszłości Marsa już wielokrotnie została udowodniona w różnych miejscach Czerwonej Planety, o tyle te ślady po strumieniu są pierwszym odkryciem tego typu.

Łazik wykrył podłoże złożone ze scementowanych ze sobą drobnych kamyczków, wielkości do 4 cm. Takie podłoże występuje wszędzie tam, gdzie płynie stosunkowo szybko woda. Ponadto, wygląd kamyczków (zaokrąglenie i wielkość) jednoznacznie sugeruje, że zostały przetransportowane przez wodę a nie inny czynnik (np wiatr). Oznacza to, że ten dawny strumień musiał być stosunkowo wartki, by móc transportować materiał na dalsze odległości. Na podstawie porównania przesłanych przez łazik ujęć z ziemskimi odpowiednikami, naukowcy oszacowali prędkość strumienia (około lub nieco mniej od 1 m/s) oraz jego głębokości (rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu centymetrów).

Jest to ważne odkrycie, gdyż strumienie ciekłej wody płynące przez długi czas są traktowane jako miejsca zdatne do utrzymania życia. Jest to także dobry prognostyk na przyszłość dwuletniej (w ziemskiej skali czasu) misji łazika MSL – w miarę zbliżania się do podnóża Mt Sharp śladów ciekłej i poruszającej się wody powinno być więcej.

Ponadto, 26 września łazik przejechał 48,9 metra. Jest to największy dystans jaki dotychczas MSL przejechał w ciągu jednego dnia. Aktualnie łazik zmierza ku celowi pośredniemu misji – obszarowi o nazwie “Glenelg“.

Misja MSL “Curiosity” jest komentowana w języku polskim w wątku na Polskim Forum Astronautycznym. Polecamy także szczegółowe kompendium na temat misji Mars Science Laboratory.

(NASA, JPL, PFA)

Miejsca w których MSL zarejestrował ślady strumieni. Najwięcej dowodów pochodzi z obszaru Hottah, znajdującego się już poza strefą zaburzonego terenu (od lądowania łazika) / Credits - NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona Obszar, w którym prawdopodobnie występują podobne ślady strumieni oraz elipsa lądowania MSL. Łazik wylądował w miejscu zaznaczonym krzyżykiem / Credits - NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Comments are closed.