Rozbłysk klasy X po stronie niewidocznej z Ziemi? (20.09.2012)

0

 

Czy po stronie Słońca niewidocznej z Ziemi nastąpił 20 września silny rozbłysk klasy X? Obrazy przesłane przez sondę STEREO-Behind zdają się sugerować, że rozbłysk mógł być porównywalny z najsilniejszym z dotychczas zarejestrowanych w obecnym cyklu aktywności słonecznej.

 

W ostatnich tygodniach aktywność słoneczna pozostawała na niskim poziomie. Rozbłysków klasy M i X wciąż rejestruje się bardzo mało – ostatni silniejszy rozbłysk klasy M nastąpił 19 sierpnia (ponad miesiąc temu!) a klasy X – 12 lipca (ponad dwa miesiące temu!). Nie oznacza to jednak, że aktywność słoneczna jest wszędzie niska – czasem po stronie niewidocznej z Ziemi następują silniejsze rozbłyski. Te wydarzenia, jeszcze kilka lat temu trudno byłoby obserwować – obecnie, dzięki sondom STEREO-Ahead (“przed Ziemią”) i STEREO-Behind (“za Ziemią”) możliwe jest obserwowanie całego Słońca.

Dwudziestego września sonda STEREO-Behind zarejestrowała silny rozbłysk z grupy niewidocznej z Ziemi. Maksimum rozbłysku nastąpiło po godzinie 16:50 CEST. Zdjęcia przesłane przez tę sondę, prezentowane poniżej, sugerują, że mógł to być rozbłysk porównywalny mocą z najsilniejszym zarejestrowanym i zmierzonym z dotychczas zarejestrowanych w obecnym cyklu aktywności słonecznej. Mowa tu o rozbłysku klasy X6.9, który został wygenerowany 9 sierpnia 2011 roku przez grupę 1263.

Rozbłysk nieznanej mocy, wygenerowany przez obszar niewidoczny z Ziemi – 20.09.2012 / Credits – NASA,

Rozbłysk wytworzyła prawdopodobnie grupa 1564, która pomiędzy 6 a 10 września wygenerowała kilka słabych rozbłysków klasy M (wówczas po stronie widocznej z Ziemi). Czy w międzyczasie ten obszar wzrósł i zwiększył swoją aktywność? Jest to dość prawdopodobne, aczkolwiek dość trudne do potwierdzenia.

Aktywność słoneczna jest monitorowana na Polskim Forum Astronautycznym.

(PFA)

Porównanie wyglądu najsilniejszego zarejestrowanego i zmierzonego rozbłysku (X6.9) z 9 sierpnia 2011 z tym, który powstał 20 września 2012 / Credits - NASA

Comments are closed.