MSL – podsumowanie Sol 4

0

Kilka godzin temu odbyła się ostatnia konferencja w tym tygodniu, na której podsumowano status misji amerykańskiego łazika MSL „Curiosity”. Ten artykuł zawiera podsumowanie ostatnich wydarzeń tej marsjańskiej wyprawy.

Następne cztery marsjańskie dni misji MSL (Sol 5-8) przeznaczone zostaną w całości na zmianę oprogramowania łazika FSW (Flight Software). Obecnie załadowany jest jeszcze software z trybu lądowania (R9), natomiast począwszy od soboty (11 sierpnia 2012) rozpoczęty zostanie proces wgrywania oprogramowania (R10), które pozwoli na prowadzenie dedykowanych badań naukowych oraz wykonywanie przejazdów przez łazika w czasie pierwszych dwóch lat misji.

W przyszłym tygodniu, po zakończeniu procesu zmiany oprogramowania, kontynuowane będą prace weryfikujące stan pokładowych instrumentów łazika oraz przeprowadzone zostaną wstępne badania naukowe. W czasie czwartego dnia misji (Sol 4), wysłanych zostało kilka zdjęć w pełnej rozdzielczości, które „Curiosity” wykonał w czasie pierwszych dni pobytu na Marsie (m.in. zdjęcia w lepszej rozdzielczości, których mniejsze wersje posłużyły do stworzenia pierwszej panoramy okolicy, w której łazik wylądował).

Obecny na konferencji zespół, odpowiedzialny za procedurę lądowania, przekazał informację, iż jak do tej pory dysponują oni jedynie jednym procentem z dostępnych danych, które zebrane zostały w czasie lądowania. Ponadto wyjaśniono skąd wzięła się różnica 2,4 km odległości od przewidywanego miejsca posadzenia łazika. Okazało się, iż ostatni z serii manewrów, dzięki którym wytracano prędkość w atmosferze, nie przyczynił się do takiego obniżenia wysokości, jakiego się spodziewano. Alternatywnie wpływ na tę różnicę mógł mieć także wiatr.

Podczas konferencji wyjaśniona została zagadka związana z nietypową chmurą, jaka zaobserwowana została w oddali na horyzoncie przez jedną z kamer łazika 40 sekund po jego wylądowaniu (6 sierpnia 2012 roku o godzinie 7:17 CEST). Od momentu opublikowania tego zdjęcia powstało wiele teorii tłumaczących, co tak naprawdę zostało sfotografowane. 45 minut później na zdjęciach z tej samej kamery po artefakcie nie było już śladu…

Zespół misji MSL (Mars Science Laboratory) wyjaśnił, iż platforma SkyCrane 20 sekund po uwolnieniu łazika rozbiła się z prędkością około 160 km/h w odległości około 620 metrów od niego, wzbijając przy tym duży tuman kurzu. Zbiegiem okoliczności było to, iż akurat w tym kierunku skierowana była jedna z kamer Hazcam.

Ponadto podano, iż tuż przed rozwinięciem spadochronu w czasie operacji lądowania MSL, odrzucono sześć balastów, które pomagały w utrzymaniu stabilizacji (w locie poprzez atmosferę). Zespół kontrolerów miał nadzieję, iż elementy te spadną nieco bliżej łazika, co umożliwiłoby eksplorację wybitych przez nie kraterów.

Z uwagi na względnie cienką atmosferę Marsa oraz brak pola magnetycznego, powierzchnia planety nieustannie wystawiona jest na działanie promieniowania (nie tylko tego pochodzącego ze Słońca). Celem misji MSL jest weryfikacja czy na Czerwonej Planecie kiedykolwiek istniały warunki do utrzymania życia organicznego. Wielu naukowców sądzi, że z uwagi na powyżej wymienione czynniki najlepsze warunki do jego utrzymania znaleźć by można pod powierzchnią. Z tego też względu świeżo wybity krater oferuje szansę na przeprowadzenie wartościowych badań.

Niestety aby dotrzeć do miejsc upadku balastów, z których każdy posiada masę 25 kg, łazik musiałby nie tylko pokonać 12 km, ale co gorsza konieczne byłoby ominięcie okolicznych wydm. Mimo to kontrolerzy cieszą się, że na zdjęciach dostarczonych przez sondę MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), kratery są widoczne. Uzyskane dane pozwolą na lepsze zrozumienie jak bezwładne obiekty zachowują się w marsjańskiej atmosferze.

Misja MSL jest komentowana w wątku na Polskim Forum Astronautycznym. Polecamy również kompendium wiedzy na temat misji MSL, opisujące poszczególne elementy i cele misji tego łazika.

Polecamy również nasze podsumowania oraz relacje z wcześniejszych dni wyprawy MSL:

(NASA)Schemat lądowania misji MSL na Marsie z zaktualizowanymi czasami poszczególnych etapów / Credits: NASAMapa krateru Gale z nałożonymi elipsami lądowania poszczególnych misji marsjańskich / Credits: NASASchemat przedstawiający proces zmiany oprogramowania podczas czterech zaplanowanych dni (oprogramowanie zmienione zostanie zarówno na głównym, jak i zapasowym komputerze pokładowym) / Credits: NASAGórna strona łazika Curiosity. Widoczne są drobiny gruntu, które zostały podniesione z powierzchni w efekcie działania silników rakietowych platformy SkyCrane. Naukowcy będą zwracali uwagę na położenie tych drobin w czasie jazdy łazika (m.in. w czasie pochylenia) / Credits: NASAFragment horyzontu uchwycony przez jedną z kamer Navcam / Credits: NASAChmura wywołana przez rozbicie platformy SkyCrane. Zdjęcie zarejestrowane przez kamerę Hazcam około 20 sekund po uwolnieniu łazika / Credits: NASA

Comments are closed.