Status AMS-02

0

Od ponad czterystu dni detektor Alpha Magnetic Spectrometer – 02 jest zainstalowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co się wydarzyło od tego czasu?

Spektrometr magnetyczny cząstek alfa (Alpha Magnetic Spectrometer – AMS-02) jest złożonym zestawem detektorów, który od czasu instalacji na kratownicy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) służy do pomiaru i wykrywania pierwotnej antymaterii, hipotetycznych cząstek tworzących ciemną materię, egzotycznych form materii oraz badań promieniowania kosmicznego poprzez pomiary jego składu i gęstości przy energiach rzędu teraelektronowolta (TeV). Wyniesiony na pokładzie promu Endeavour w przedostatniej wyprawie programu wahadłowców, STS-134, AMS-02 został zainstalowany do ISS w dniu 19 maja 2011 roku.

Od maja 2011 roku AMS-02 dokonuje obserwacji. Od tego czasu, co godzinę, AMS-02 zbiera i przesyła około 240 gigabajtów danych, głównie pochodzących z “wydarzeń” czyli np. zderzenia promieni kosmicznych z detektorem. 4 lipca 2012 roku AMS-02 zarejestrował takie wydarzenie pod raz 19 miliardowy. Ta ilość danych jest zbierana dla naukowców z całego świata – aktualnie jest to już ponad 100 terabajtów.

Operacje AMS-02 wymagają stałej i precyzyjnej opieki ze strony obsługi naziemnej. Pozycja detektorów wewnątrz AMS-02 może być zmieniana z dużą precyzją, nawet rzędu 3 tysięcznych milimetra. Przy takim poziomie wymaganej dokładności istnieje szereg czynników, który może zakłócić poprawne zbieranie danych przez AMS-02 – także naturalnych, takich jak rozbłyski słoneczne.

Ponadto, w lipcu tego roku załoga misji STS-134 odwiedziła centrum danych w ośrodku CERN, który zajmuje się archiwizowaniem i analizą danych zebranych przez AMS-02. To centrum danych zostało oficjalnie otwarte właśnie podczas wizyty astronautów tej wyprawy w CERNie.

Misja AMS-02 w zasadzie dopiero na dobre się rozpoczęła. Przez kolejne lata detektor będzie zbierać dane. Jak na razie pojawiło się zaledwie kilka publikacji naukowych dotyczących AMS-02, z których część dotyczy rozwiązań technicznych tego detektora. Jest bardzo prawdopodobne, że po otwarciu centrum danych liczba publikacji naukowych związanych z AMS-02 wyraźnie wzrośnie.

Więcej informacji na temat detektora AMS-02 można znaleźć w naszych dwóch artykułach: cześć pierwsza oraz część druga.

{module [346]}

 

Logo misji STS-134 / Credits - NASA

Comments are closed.