Rada ESA zaakceptowała akcesję Polski

0

13 lipca Rada Europejskiej Agencji Kosmicznej jednogłośnie zaakceptowała akcesję Polski do ESA.

Tym samym Dyrektor Generalny ESA Jean-Jacques Dordain uzyskał z ramienia Rady pełnomocnictwo do podpisania dokumentów akcesyjnych. Od strony polskiej zrobi to Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Polska stanie się 20. członkiem agencji 1 stycznia 2013 roku, a od dzisiaj posiada status obserwatora w Radzie ESA.

Cały proces nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie ogromny profesjonalizm i zaangażowanie urzędników z Ministerstwa Gospodarki, odpowiedzialnych za politykę kosmiczną w Polsce. Duże wsparcie zapewniły również organizacje pozarządowe, które między innymi popularyzowały tematykę wśród opinii publicznej.

Nieoficjalne źródła donoszą, że w Polsce do końca 2013 roku może powstać biuro edukacyjne i inkubator technologii ESA. Są to podmioty, na których bardzo zależy organizacjom pozarządowym działającym w sektorze kosmicznym. Z inicjatywą powstania w Polsce tych instytucji NGO wyszły podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych dotyczących Programu Rozwoju Systemów Kosmicznych i Technologii Kosmicznych w Polsce.

Zobacz również:

W piątek ESA potwierdzi członkostwo Polski

(ESA)

Comments are closed.