3000 dni Opportunity i panorama zimowiska

0

2 lipca łazik “Opportunity” przekroczył 3000 dni pracy.

Amerykański łazik marsjański “Opportunity” pracuje już ponad 3000 dni. Robot nadal pracuje badając sąsiedztwo krateru “Endeavour”.

W trakcie sol 2997 łazik wykonał badanie skały “Grasberg” za pomocą przyrządu APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer). Dzień później wykonał jej zdjęcia kamerą panoramiczną PanCam oraz poddał obróbce narzędziem RAT. Naukowcy chcą zetrzeć 1,5 mm wierzchniej warstwy “Grasberga”. 1 lipca statek wykonał pomiar zawartości argonu atmosferze.

2 lipca, sol 3000, łazik prowadził tylko badania teledetekcyjne. Dzień później ponownie uruchomiono RAT i wykonano zdjęcia mikroskopem MI. Przygotowano również APXS do dalszych prac ze skałą.

W trakcie sol 3001 (3 lipca 2012) panele ogniw słonecznych generowały 577 W energii elektrycznej, przy tau równym 0,346 i zapyleniu paneli wynoszącym 0,705. Przebieg łazika pozostaje bez zmian i wynosi 34 491,99 metra.

5 lipca NASA opublikowała panoramiczne, wielkoformatowe zdjęcie, jakie wykonał łazik, fotografując przebytą ostatnio drogę i miejsce, w którym zimował. Obraz jest mozaiką 817 zdjęć wykonanych kamerą PanCam między 21 grudnia 2011 a 8 maja 2012. Barwy zdjęć są nienaturalne, bo wykonane z filtrami bliskiej podczerwieni (753 nm), zieleni (535 nm) i fioletu (432 nm).

Na fotografii widać “Greeley Haven”, miejsce zimowania robota. Łazik zajmował zbocze nachylone w kierunku północnym. Północ na fotografii znajduje się po środku obrazu, południe na jego skrajach. Ślady “Opportunity” na południu, w tym ślady obrotu w miejscu, związane są z manewrami wykonanymi przed parkowaniem robota w przygotowaniu na nadejście zimy.

Krater “Endeavour” widać poniżej horyzontu, w prawej części mozaiki. Krater ma 22 kilometry średnicy.

Comments are closed.