W piątek ESA potwierdzi członkostwo Polski

0

W piątek 13 lipca 2012 roku Europejska Agencja Kosmiczna oficjalnie wyraziła zgodę na pełne członkostwo Polski w strukturze tej organizacji. Proponowaną datą akcesji jest 1 stycznia 2013 roku.

W miniony wtorek, 10 lipca, w Ministerstwie Gospodarki spotkały się firmy polskiego sektora kosmicznego i podmioty zainteresowane jego rozwojem lub branżą kosmiczną. Celem spotkania była debata nad konsolidacją branży i powołaniem ciała zajmującego się promocją branży kosmicznej i jej rozwojem, które mogłoby być partnerem Rządu i Parlamentu w kwestii stymulowania tej gałęzi gospodarki, by przynosiła jak najwięcej pożytku Polakom i Polsce.

Logo Ministerstwa Gospodarki / Credits: MGPrzedsiębiorców gościli przedstawiciele Ministerstwa odpowiedzialni za rozwój innowacyjnej gospodarki i tworzenie narodowej polityki kosmicznej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoje wystąpienie miał też przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, Bernard Zufferey. Goście mogli także porozmawiać z posłem Bogusławem Wontorem, przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. przestrzeni kosmicznej. Bez inicjatywy i działań posłów w nim zrzeszonych proces akcesji nie przebiegałby tak szybko. Zespół odpowiada też za sprawne wejście Polski do organizacji EUMETSAT w 2009 roku. Determinacja i profesjonalizmem wykazał się również zespół nadzorujący proces negocjacji i akcecji z Ministerstwa Gospodarki, odpowiedzialny również za tworzenie polskiej polityki kosmicznej.

MG i ESA przedstawiły ramowy plan przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak wiemy, 12 czerwca Rząd wyraził zgodę na akcesję kraju do tej organizacji. Na pierwszą składkę, w wysokości do ok. 145 milionów złotych, środki wyasygnuje ze swoich rezerw kilka ministerstw najbardziej zainteresowanych pełnym członkostwem, m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dalszymi krokami mają być:

  • 13 lipca 2012 – potwierdzenie chęci przyjęcia Polski do grona państw członkowskich ESA i nadanie statusu obserwatora
  • Najwcześniej przełom lipca i sierpnia 2012 – podpisanie dokumentów akcesyjnych przez Polskę i ESA; ceremonia najpewniej odbędzie się w Warszawie.
  • Grudzień 2012 – ratyfikacja akcesji przez Parlament RP
  • 1 stycznia 2013 – złożenie dokumentów akcesyjnych w Paryżu i tym samym przyznanie oficjalnego członkostwa Polski w ESA.

Zgodnie z przyjętymi zasadami przez pierwsze 5-6 lat polski sektor kosmiczny będzie obejmował okres przejściowy. W tym czasie około 45% polskiej składki będzie powracało w kontraktach ESA przygotowanych specjalnie pod specyfikę i możliwości polskiego sektora kosmicznego. Zlecenia te będą skierowane tylko do polskich firm. Będą miały one za zadanie oswoić firmy ze specyfiką pracy z Agencją i pozwolić na ich rozwój. Dalsze środki będą przeznaczone na programy obowiązkowe i dodatkowe. O większość z nich Polska będzie już musiała konkurować z innymi krajami członkowskimi ESA.

Co ważne dla głosu Polski w ESA, od 13 lipca posiadać status obserwatora, co umożliwi jej udział w listopadowej Radzie Ministrów ESA, i tym samym kształtowanie, choć w ograniczonym zakresie, polityki ESA na najbliższe lata.

"Cały proces nie był by możliwy dzięki ogromnemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu urzędników z MG odpowiedzialnych za politykę kosmiczną w Polsce"

Comments are closed.