Astrium: ewolucja ATV i Columbusa

0

Astrium otrzymało dwie umowy na prace rozwojowe nad statkiem zaopatrzeniowym ATV i modułem Columbus.

Firma EADS Astrium otrzymała od Europejskiej Agencji Kosmicznej dwa kontrakty na prace rozwojowe nad statkiem Automated Transfer Vehicle (ATV) i laboratorium Columbus w ich przyszłych zastosowaniach kosmicznych. Każda z umów opiewa na 6,5 miliona euro.

Astrium wykorzysta swoje doświadczenie zebrane przy projektowaniu i produkcji statku ATV oraz modułu Columbus w celu wyznaczenia dalszych możliwości wykorzystania tychże konstrukcji.

Pierwszy kontrakt będzie dotyczył możliwości wykorzystania ATV jako modułu serwisowego amerykańskiego statku MPCV Orion. Po wycofaniu z użycia promów kosmicznych agencji NASA europejskie statki ATV są największymi statkami zaopatrzeniowymi latającymi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jednocześnie najbardziej złożony statek kosmiczny produkowany w Europie.

Drugie zakontraktowane badanie ma zidentyfikować i określić koncepcje autonomicznych statków kosmicznych, które w oparciu o technologie ATV i Columbusa, zapewniałyby szeroki wachlarz możliwości stosowania, w tym wspierania działania infrastruktury kosmicznej, operacje na orbicie, czy pracę z kosmicznymi śmieciami.

Kolejne decyzje o rozwoju statków kosmicznych ESA podejmie na radzie ministerialnej w listopadzie 2012 roku.

Ostatnia misja europejskiego statku – ATV-5 “Georges Lemaitre”, ma odbyć się w 2014 roku.

Comments are closed.