Niewielki ruch Opportunity

0

Pomimo czasowej niedyspozycji orbitera Odyssey, który spełnia rolę przekaźnika komunikacyjnego, łazik “Opportunity” dokonał dwóch krótkich przemieszeń.

Sztuczny satelita Marsa, sonda Mars Odyssey, przez pewien okres zmagał się z kłopotami technicznymi. Sprawiło to, że obsługa łazika “Opportunity” mogła się z nim porozumiewać jedynie poprzez bezpośrednie połączenie z Ziemi lub, dwa razy w tygodniu, przy wykorzystaniu orbitera Mars Reconnaissance Orbiter. Mimo tego, udało się wykonać dwie krótkie jazdy robotem.

W trakcie sol 2981 (12 czerwca 2012) łazik przejechał około 17 metrów na północ, docierając do skraju Cape York i na początek równin Meridiani. Osiem dni później, 20 czerwca (sol 2989), przejechał kolejne 5 metrów na północ, gdzie zatrzymał się, aby zbadać interesujące obiekty geologiczne.

13 i 18 czerwca “Opportunity” wykonał dwa pomiary argonu w atmosferze, używając rentgenowskiego spektrometru cząstek alfa.

Łazik nadal korzysta z samoistnego oczyszczenia się paneli ogniw słonecznych. Na dzień 20 czerwca produkowały one 526 W energii elektrycznej. Współczynnik nieprzezroczystości atmosfery wynosił 0,229. Współczynnik zapylenia paneli wynosił 0,684. Odometr wskazywał 34 kilometry 491 metry i 99 centymetrów.

Zobacz też:

Comments are closed.