NASA rezygnuje z misji GEMS

0

NASA zapowiedziała porzucenie misji GEMS, teleskopu rentgenowskiego do badań czarnych dziur i gwiazd neutronowych.

W miniony czwartek przedstawiciel NASA ogłosił, że agencja zamierza zrezygnować z misji Gravity and Extreme Magnetism (GEMS) z uwagi na jej rosnące koszty. Decyzję zakomunikował Paul Hertz, dyrektor pionu astrofizyki w NASA.

Misja Gravity and Extreme Magnetism, która miała badać oddziaływania silnego pola grawitacyjnego wokół czarnych dziur, nie przeszła ostatniego przeglądu wewnętrznego. Przegląd taki jest podejmowany dla każdej misji między etapem koncepcji a realizacji. W jego trakcie decydenci podejmują decyzję czy misja może wejść w fazę realizacji, czyli de facto budowy statku i instrumentów badawczych. Hertz wyjaśnił, że “misja była planowana z minimalnym marginesem budżetu. Im bliżej było decydującego przeglądu, tym jaśniejsze się stawało, że się w nim nie zmieści”.

GEMS, jako projekt typu Small Explorer (mała, relatywnie tania misja, wysyłana co kilka lat, mająca wąskie cele naukowe), miał kosztować do 119 milionów USD, z wyłączeniem kosztów wystrzelenia. Niezależna ocena wykazała jednak, że koszty projektu będą 20-30% większe od planowanych. Gro nieplanowanego wzrostu kosztu przypisuje się kłopotom związanym z opracowaniem głównego instrumentu naukowego misji, podwójnego teleskopu rentgenowskiego. Jego projektowanie już odsunęło start misji na listopada 2014 roku.

Dyrektor pionu astrofizyki określił decyzję jako “bardzo trudną”, ale komisja była w swojej ocenie konsekwentna. Komisja odrzuciła odwołanie kierownika naukowego projektu GEMS z Goddard Space Flight Center i potwierdziła swoją decyzję anulującą misję. Przed oficjalnym skasowaniem projektu NASA musi jeszcze poinformować o swojej decyzji Kongres USA i innych uczestników projektu. Według Hertza anulowanie będzie kosztowało około 13 milionów USD, co oznacza, że całkowite wydatki na GEMS zamkną się kwotą około 50 milionów USD. W 2002 i 2003 roku NASA porzuciła dwie inne misje typu Explorer.

Misja GEMS była projektowana pod kątem badania wpływu grawitacji czarnych dziur na lokalną czasoprzestrzeń oraz badania struktury pola magnetycznego gwiazd neutronowych. Głównym przyrządem statku miały być dwa sprzężone teleskopy rentgenowskie, które miały astronomom dostarczyć informacje o materii wokół masywnych obiektów dzięki obserwacji polaryzacji promieniowania X.

Comments are closed.