Opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o Galileo

0

Komisja Europejska opublikowała opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich GNSS.

21 czerwca Komisja Europejska opublikowała opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej. Parlament Europejski, w dniu 15 grudnia 2011 r., oraz Rada, w dniu 20 stycznia 2012 r., postanowiły, zgodnie z art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasięgnąć opinii komitetu w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej.

Komitet zdecydowanie popiera cel programu Galileo, którym jest stworzenie pierwszego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pod kontrolą cywilną, całkowicie niezależnego od innych istniejących systemów, by zapewnić Europie ciągłość świadczenia usług GNSS i przewagę strategiczną. Radionawigacja satelitarna ma już zasadnicze znaczenie dla europejskiego transportu, przemysłu i obywateli. Komitet uznaje za “niedopuszczalną” zależność Europy od systemów amerykańskich i rosyjskich.

Komitet sugeruje również, że należy opracować globalną strategię marki dla systemu EGNOS/Galileo i znak jakości dla certyfikowanych technologii, aby można było chronić reputację marki.

Pełna opinia w języku polskim na stronach Komisji Europejskiej.

Comments are closed.