GMES in action w Kopenhadze

0

Na początku czerwca w Kopenhadze miała miejsce konferencja “GMES in action”.

Piątego i szóstego czerwca w Kopenhadze spotkali się przedstawiciele różnych dziedzin nauki i gospodarki, aby rozmawiać wraz z politykami o programie Global Monitoring for Environment and Security (GMES) i jego przyszłości. Spotkanie było też okazją do wspólnego badania przydatności GMES na potrzeby społeczeństwa, gospodarki, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa.

Satelita Sentinel-3 / Credits: ESAProgram GMES będzie opierał się o dane pochodzące z konstelacji dedykowanych satelitów Sentinel. W mowie otwierającej spotkanie dyrektor programów obserwacyjnych ESA prof. Volker Liebig dotknął tematu przyszłego budżetu GMES, który nie jest jeszcze do końca ustalony: “Od planowego startu pierwszego satelity Sentinel dzieli nas tylko 15 miesięcy, a nie wiemy jeszcze jak będzie finansowana ich praca po 2014 roku”.

Kłopoty projektu rozpoczęły się, gdy Komisja Europejska zaproponowała finansowanie GMES poza wieloletnią ramą finansową 2014-2020, poprzez osobny międzyrządowy mechanizm. Członkini Europarlamentu Anne Jensen wyraziła jednak opinię, że GMES powinien być finansowany z budżetu Unii Europejskiej, gdyż jego koszty są dużo mniejsze od korzyści jakie niesie, a ryzyko drastycznego zwiększenia kosztów już nie ma. Jensen przypomniała, że “szacowany koszt systemu na lata 2014-2020, to 5,8 mld. euro – mniej niż pół procenta budżetu UE. A budżet to mniej niż 1% gospodarki Unii”.

Podczas dwudniowej konferencji dyskutowano o tym jak GMES wpłynie na wzrost gospodarczy i życie obywateli Unii. Stwierdzono, że długoletnie korzyści jakie może przynieść program muszą mieć stabilne i długoterminowe finansowanie.

Rezultatem spotkania stała się rezolucja kopenhaska, opisująca oczekiwane cele programu i kroki jakie trzeba podjąć, aby program się rozwijał, takie jak odpowiedni model zarządzania, politykę danych, czy właśnie finansowanie.

Comments are closed.