Europejska misja EUCLID dostaje zielone światło

0

20 czerwca panel europejskich naukowców zatwierdził plan rozwoju i budowy obserwatorium kosmicznego EUCLID. Misja będzie miała na celu badanie tajemniczych sił, które wpływają na przyspieszanie procesu rozszerzania się Wszechświata.

Na początku października 2011 roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wybrała dwie pierwsze misje w ramach wizji kosmicznej 2015-2025. Jedną z nich, Solar Orbiter, opisaliśmy krótko w tym artykule, i przypominamy, że udział w niej będzie miała również Polska. Drugą misją jest obserwatorium kosmiczne EUCLID, które zostanie wystrzelone w 2020 roku przez rakietę Sojuz z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej.

Panel naukowców na dedykowanym spotkaniu 20 czerwca zatwierdził oficjalnie finansowy plan rozwoju projektu przed jego wejściem w fazę realizacji. Prognozowane koszty projektu różnią się obecnie od początkowych założeń, w związku z czym menadżerowie projektu zmuszeni byli poszukać finansowania wśród krajów partycypujących w ESA. Wartość misji wyceniana jest na 800 mln dolarów.

Ostatecznie 25% finansowania zapewni 11 krajów członkowskich ESA: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Dnia, Portugalia, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Rumunia oraz Finlandia. Pozostałe 75% środków finansowych przeznaczone będzie z samej agencji ESA.

Swój udział w projekcie EUCLID będzie miała także agencja NASA, która za sumę około 40-50 mln dolarów dostarczy dla nowego teleskopu detektory podczerwieni. Kamerę światła widzialnego dostarczą Wielka Brytania i Francja, natomiast spektroskop oraz kamerę bliskiej podczerwieni Włochy, Niemcy i ponownie Francja. Niebawem agencja ESA wystosuje wezwania do firm prywatnych na dostarczenie innych instrumentów oraz optyki teleskopu.

EUCLID osadzony zostanie w punkcie libracyjnym L2, w którym równoważą się siły grawitacyjne Ziemi i Słońca. Obserwacje prowadzone będą za pomocą teleskopu ze zwierciadłem o średnicy niemal 1,2 m. Ich celem będzie wygenerowanie trójwymiarowej mapy rozłożenia blisko 2 miliardów galaktyk z rozdzielczością podobną do tej, jaką posiada Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Badania pozwolą zweryfikować wpływ ciemnej energii na Wszechświat w jego młodym wieku. Zakłada się, że około 70% masy Wszechświata stanowi ciemna energia (a kolejne 20% ciemna materia).

(ESA)

Comments are closed.