Na żywo – Polska w ESA!

0

Dwunastego czerwca 2012, godziny 13:30 CEST, na koncie Twitter Radosława Sikorskiego (MSZ) pojawiła się informacja o akceptacji wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej przez Radę Ministrów. Informacja nie jest jeszcze potwierdzona przez inne źródła.

Godzina 13:26 CEST (13.06.2012)
Wejście Polski do ESA jeszcze w tym roku pozwoli na rozwinięcie polskiego sektora kosmicznego, wzrost innowacyjności oraz zwiększenie inwestycji zagranicznych typu hi-tech w naszym kraju.

Godzina 13:16 CEST (13.06.2012)
Doskonale poinformowane źródła podają:

Chwile temu poszedł faks do ESA przyjmujący warunki wynegocjowane w zimie! Na jesień wchodzimy do agencji!

Godzina 10:25 CEST (13.06.2012)
Wciąż brak oficjalnego dokumentu lub oświadczenia na temat stanowiska Rady Ministrów w sprawie wejścia Polski do ESA.

Godzina 17:57 CEST (12.06.2012)
Potencjalna rezygnacja z akcesji do Europejskiej Agencji Kosmicznej miałaby zdecydowanie zły wpływ na rozwój sektora kosmicznego i generalnie gospodarki naszego kraju. Polecamy nasz wcześniejszy artykuł traktujący o skutkach takiego potencjalnego obrotu sytuacji.

Godzina 17:40 CEST (12.06.2012)
Różne źródła potwierdzają, że dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów znacząco przybliżyło Polskę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to ważny i pozytywny krok ze strony Rządu.

Godzina 16:48 CEST (12.06.2012)
Z nieoficjalnych źródeł wynika także, że były lub są analizowane cztery scenariusze rozwoju wydarzeń:

  1. Wejście do ESA w tym roku, zgodnie z wynikiem negocjacji.
  2. Opóźnienie wejścia do ESA o 2-3 lata oraz ponowne przeprowadzenie negocjacji (niektóre źródła uważają to za najbardziej prawdopodobny scenariusz).
  3. Ponowne prace nad kwestią wejścia do ESA na szczeblu administracyjnym.
  4. Seria “negocjacji” pomiędzy Ministerstwem Finansów a pozostałymi resortami.

Godzina 16:18 CEST (12.06.2012)
Z nieoficjalnych źródeł wynika, że większość informacji związanych z akcesją Polski do ESA zostanie opublikowana jutro. W tej chwili nie wiadomo też, w jakiej formie obecność Polski w ESA została zaakceptowana przez Rząd.

Godzina 15:57 CEST (12.06.2012)
O korzyściach płynących z przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej pisaliśmy w tym artykule.

Godzina 14:52 CEST (12.06.2012)
Informacja nie jest jeszcze potwierdzona przez inne źródła i może okazać się nieprawdziwa lub niekompletna.

Godzina 14:36 CEST (12.06.2012)
Około godziny 13:30 CEST na koncie Twitter należącym do Twitter Radosława Sikorskiego (MSZ) pojawiła się informacja, że na posiedzeniu Rady Ministrów zadecydowano o wejściu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ta informacja nie jest jeszcze potwierdzona. Będziemy informować o rozwoju sytuacji.

Link do wypowiedzi Radosława Sikorskiego – twitter.

Comments are closed.