ESPI: warsztaty partnerstwa publiczno-prywatnego w Wiedniu

0

15 czerwca w Wiedniu odbędą się warsztaty poświęcone partnerstwu prywatno-publicznemu w usługach kosmicznych.

European Space Policy Institute i ESA zapraszają na warsztaty pod tytułem “Modele PPP z myślą o zrównoważonych usługach kosmicznych – identyfikacja nowych mechanizmów finansowania dla rozwoju zintegrowanych aplikacji opartych o przestrzeń kosmiczną”, które odbędą się 15 czerwca w Wiedniu.

Warsztaty będą poświęcone modelowi partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody finansowania i organizowania projektów wykorzystujących przestrzeń kosmiczną. Spotkanie jest organizowane w ramach programu ramowego IAP (Integrated Applications Promotion).

Celem warsztatów jest przegląd metod finansowania projektów kosmicznych i nie-kosmicznych, oraz dyskusja nad nowymi mechanizmami finansowania z uwzględnieniem różnych modeli podziału odpowiedzialności i ryzyka między sektor kosmiczny a prywatny. Szkic programu wydarzenia można pobrać ze strony ESPI.

Rejestrować się można wysyłając e-mail na adres erich.klock(at)espi.or.at, gdzie można uzyskać również szersze informacje.

Redakcja dziękuje pani Annie Nałęcz-Kobierzyckiej (Ministerstwo Gospodarki) za przesłane materiały.

Comments are closed.