Ustawa o promocji i użytkowaniu Galileo

0

27 marca ukazała się umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS.

W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2012 roku pod pozycją 328 ukazała się umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS, która obowiązuje w Polsce od 12 grudnia 2011 roku. Pod pozycją 329 ukazało się również oświadczenie rządowe w sprawie tejże umowy.

Umowa została sporządzona 26 czerwca 2004 roku w Dromoland Castle między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej.

Umowa powierza rolę standaryzacji i wytyczania zalecanych praktyk użytkowników odpowiednim instytucjom międzynarodowym: Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w przypadku użytkowania systemów GPS/Galileo w lotnictwie cywilnym, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), w sprawach żeglugi morskiej, i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w sprawach globalnych systemów radionawigacji i komunikacji radiowej.

Celem umowy jest stworzenie ram współpracy promocji, dostarczania i użytkowania cywilnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacji GPS/Galileo. Umowa zapewni kompatybilność i interoperacyjność obu systemów na czym skorzystają odbiorcy końcowi. Kompatybilność ma zostać zachowana również w odniesieniu do usług poszukiwawczo-ratunkowych (SAR), realizowanych w ramach systemu COSPAS-SARSAT. Systemy będą korzystały z tych samych częstotliwości oraz przekazywać sobie sygnały różnic czasowych, co zwiększy ich dokładność i niezawodność.

Umowa zakłada też równość obu systemów na płaszczyźnie handlu towarami i usługami związanymi z GPS i Galileo. Oznacza to, że oba systemy będą konkurencyjne i kraje-strony nie będą mogły dyskryminować ani faworyzować żadnej z nich.

Oba dokumenty w języku polskim można pobrać ze stron Rządowego Centrum Legislacji:

(DU)

Comments are closed.