Opportunity korzysta z dobrej pogody

0

Łazik “Opportunity” wykorzystuje sprzyjającą pogodę i prowadzi badania in-situ.

Marsjański łazik “Opportunity” pozostaje na północnym skraju Cape York, nachylony pod kątem 15o w kierunku północnym, aby skuteczniej pozyskiwać energię w trakcie trwającej marsjańskiej zimy.

Nasłonecznienie robota polepsza się, a efekt cofania się zimy dodatkowo wzmocnia kilka samoistnych oczyszczeń paneli ogniw słonecznych z pyłu.

W dniach 13, 15 i 16 kwietnia (odpowiednio, sol 2922, 2942 i 2925) wykonano geofizyczne radiowe pomiary dopplerowskie. Dodatkowo obsługa łazika wznowiła tworzenie mozaiki obrazów za pomocą mikroskopu obrazującego. Kolejne jej zdjęcia wykonano 15 i 17 kwietnia. W tych samych dniach wykonywano również pomiary skały “Amboy” za pomocą rentgenowskiego spektrometru cząstek alfa.

W trakcie sol 2926 (17 kwietnia 2012) ogniwa słoneczne robota generowały 342W energii elektrycznej. Współczynnik tau nieprzezroczystości atmosfery wynosił 0,504, a współczynnik zapylenia paneli wynosił 0,525. Odometr łazika pozostaje w spoczynku i wykazuje przebieg 34 361 metrów i 37 centymetrów.

(JPL)

Comments are closed.