Polska przewodniczy radzie Intersputnika

0

W Krakowie odbyło się 40. posiedzenie Rady Intersputnik. Przewodnictwo w radzie objęła Magdalena Gaj.

W Krakowie 24 kwietnia odbyło się wspólne, 40. posiedzenie Rady Intersputnik i 14. posiedzenie Komitetu Operacyjnego. W ramach tych spotkań zebrała się większość sygnatariuszy i członków Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej “Intersputnik”.

Przez najbliższy rok Radzie będzie przewodniczyła przedstawicielka Polski w Radzie Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W trakcie wspólnego posiedzenia Rady i Komitetu członkowie organizacji przyjęli uchwałę o przyjęcie w poczet członków Republiki Somali. Tym samym liczba państw-członków wzrosła do 26. Ambasador Somalii w Federacji Rosyjskiej stwierdził, ze członkostwo w Intersputniku pozwoli krajowi na rozwój nowoczesnej infrastruktury łącznościowej.

W trakcie wspólnej sesji dyrektor generalny złożył sprawozdanie z działalności organizacji, podkreślając, że organizacja rozwija się i korzysta z rosnącej ilości przepustowości satelitarnej rosnącej liczby partnerów. Przyjęto również sprawozdanie finansowe za 2011 rok i raport komórki zajmującej się audytem. Mimo generalnie złego stanu gospodarki światowej, stan finansowy Intersputnika jest zadowalający i członkowie obu ciał zdecydowali się podwyższyć kapitał zakładowy firmy Intersputnik Holding Ltd., będącej własnością organizacji.

Rada i Komitet zajęły się również rozwojem międzynarodowej sieci łączności satelitarnej za pomocą nowych satelitów, w tym pracujących na pozycjach Intersputnika, w szczególności na pozycjach 16oW i 78oE. Organizacja zgodziła się na wykorzystanie pozycji orbitalnych i pasm jej przysługujących w międzynarodowych projektach satelitarnych.

Komitet Operacyjny organizacji spotka się następnym razem w listopadzie 2012 roku w Moskwie, korzystając z zaproszenia firmy Russian Satellite Communications, sygnatariuszem umowy organizacji w imieniu Federacji Rosyjskiej. Kolejne wspólne posiedzenie obu ciał odbędzie się w czerwcu 2012 roku w Kirgistanie, korzystając z zaproszenia ministerstwa transportu i łączności tego kraju.

Intersputnik obchodził niedawno 40. rocznicę istnienia. Powstał 15 listopada 1971 roku z inicjatywy ZSRR. Członkami założycielami organizacji było osiem państw satelickich ZSRR: Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Polska, Rumunia, i Węgry.

(Intersputnik)

Comments are closed.