Ostatnie testy Boeinga w ramach programu CCDev-2

0

Przedstawiciele Boeinga przekazali ostatnio informację, iż projekt rozwijanego przez firmę statku załogowego CST-100 będzie ukończony na początku 2014 roku, a pierwszy lot prawdopodobnie odbędzie się 2 lata później.

Sytuacja stanie się bardziej klarowna w momencie wybrania przez amerykańską agencję kosmiczną NASA podmiotów z sektora przemysłu kosmicznego, którym zostanie przyznane finansowanie. Mowa tutaj o programie CCiCap (Commercial Crew Integrated Capability) i przewidywanym na sierpień tego roku ogłoszeniu beneficjentów, którzy będą kontynuować przy wsparciu finansowym Agencji prace nad własnymi środkami transportu kosmicznego.

Jeszcze rok temu przedstawiciele Boeinga zakładali, iż pierwszy test ich statku CST-100 odbędzie się w 2015 roku. Teraz jeden z czołowych menedżerów Boeinga – John Mulholland donosi, iż dalsze tempo rozwoju kapsuły, harmonogram jej testów oraz przewidywany moment wejścia do służby, zależeć będą od ilości pieniędzy przyznanych firmie w ramach projektu CCiCap oraz w kolejnych rundach programów wsparcia rozwoju.

Mulholland poinformował, iż etap przeglądu projektu CDR (Critical Design Review) powinien zostać osiągnięty na początku 2014 roku. Wykonanie tego milowego kroku, o ile jednym z wybranych w sierpniu beneficjentów programu zostanie Boeing, pozwoli zamknąć fazę projektowania statku. NASA ma zamiar przyznać środki o łącznej wysokości około 300-500*mln dolarów przynajmniej dwóm przedsiębiorstwom.

Umowy Space Act Agreement pomiędzy Agencją a beneficjentami programu CCiCap obejmować będą okres 21 miesięcy. Boeing w tym czasie ma zamiar przeprowadzić kolejne zrzuty swojego statku oraz testy lądowania. Działanie każdego systemu statku CST-100 zostanie zademonstrowane oraz poddane kwalifikacji. Do maja 2014 roku wszystkie testy mają zostać zakończone.

Po zakończeniu powyższego okresu Boeing przeprowadzi duże testy modułu serwisowego statku, między innymi testy ogniowe silników. Zasymulowana zostanie także procedura przerwania startu w ośrodku White Sands Missile Range. Statek CST-100 będzie początkowo wystrzeliwany na orbitę za pomocą rakiety Atlas 5 firmy United Launch Alliance.

Dwie rakiety Atlas 5 zostaną zamówione po otrzymaniu finansowania z programu CCiCap od Agencji NASA w sierpniu. W czasie tych dwóch misji Boeing wystrzeli na orbitę wpierw bezzałogową kapsułę w celu przetestowania wszystkich systemów. Drugi lot przeprowadzony będzie już z dwoma astronautami zatrudnionymi przez firmę. Po zakończeniu wszystkich testów NASA zatwierdzi certyfikację statku CST-100 do lotów z astronautami na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Boeing wykonał 3 kwietnia test ze zrzutem egzemplarza testowego statku CST-100. W chwili obecnej inżynierowie analizują dane związane z działającymi podczas lądowania przeciążeniami. Kolejnym zadaniem będzie przetestowanie spadochronu pilotowego podczas kolejnego zrzutu, planowanego na początek maja.

Na czerwiec Boeing planuje przeprowadzenie testu ogniowego silnika orbitalnego CST-100, test poduszek powietrznych wykorzystywanych podczas lądowania oraz wykonanie wstępnego przeglądu oprogramowania (PDR głównych elementów systemu został zakończony w marcu). W harmonogramie na czerwiec znajdują się także testy zbiornika oraz systemu napędowego modułu serwisowego.

Statek CST-100 ma mieć możliwość transportu 7 astronautów na orbitę i z powrotem na Ziemię. Jego budowa jest odpowiedzią na wezwanie NASA do zaprojektowania załogowego systemu transportowego obsługującego Międzynarodową Stację Kosmiczną. Boeing, SpaceX, Blue Origin oraz Sierra Nevada Corporation w chwili obecnej są beneficjentami drugiej rundy programu wsparcia – CCDev-2, który zostanie zakończony latem tego roku. Po wycofaniu z serwisowania amerykańskich promów kosmicznych NASA musi wykupywać miejsca dla swoich astronautów w rosyjskich statkach Sojuz.

Kongres uciął z planowanego dla Agencji NASA budżetu na rok 2013 ponad połowę środków finansowych przeznaczonych na wsparcie prywatnego sektora kosmicznego. Decyzja ta spowodowała przesunięcie przewidywanego wejścia do służby prywatnych załogowych statków kosmicznych z 2016 na 2017 rok.

*Dokładna wartość środków przeznaczonych na wsparcie firm budujących systemy transportu kosmicznego może różnić się od przytoczonych wartości. W chwili obecnej Kongres wysunął propozycję przesunięcia dużej ilości środków z programu wsparcia prywatnych firm na program budowy nowego systemu SLS.

(Boeing, SFN)

Comments are closed.