Konferencja CTA 2012

0

Polskie Konsorcjum Projektu CTA (CTA-PL) wraz z Narodowym  Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Współpraca nauki z przemysłem – projekt “Cherenkov Telescope Array”, która odbędzie się 8 maja w Warszawie.

Polskie zespoły badawcze biorą obecnie udział w wielkich międzynarodowych eksperymentach naukowych i w związku z tym pojawia się możliwość realizowania części zamówień związanych z tym projektami w kraju. W ramach międzynarodowego projektu badawczego przygotowującego budowę obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii  „Cherenkov Telescope Array” (CTA), które otworzy nowe perspektywy obserwacyjne w zakresie promieniowania gamma HE i VHE (od około 20 GeV do 100 TeV) dla szerokiej społeczności astronomów i fizyków.

Prace projektowe CTA prowadzone są przez międzynarodowe CTA Consortium, angażujące 25 państw i ponad 100 instytutów badawczych. Biorą w nim udział m.in. zespoły obecnych eksperymentów HESS i MAGIC, w tym obejmujące już ponad 60 osób Polskie Konsorcjum Projektu Cherenkov Telescope Array. Projekt obserwatorium CTA został wysoko oceniony w pracach szeregu programów europejskich, co zaowocowało wprowadzeniem go na mapy drogowe ESFRI, ASPERA iASTRONET.

Należy dodać, że polskie zespoły badawcze są współinicjatorami całego projektu, i że jest to też jedyny projekt zgłoszony przez Polskę (obok Niemiec i Francji) do ESFRI. Udział Polski w projekcie CTA zyskał też poparcie Rady Nauki.

Oferta dla przemysłu

W ramach realizacji projektu, konsorcjum CTA poszukuje dostawców w następujących obszarach technologicznych:

 • detekcja promieniowania o wysokiej częstotliwości (fotopowielacze, SiPMs)
 • technologie IT (sieci, transmisja danych, komunikacja, obliczenia)
 • inżynieria mechaniczna i elektryczna
 • mechatronika (automatyka, serwo-mechanizmy, czujniki i systemy kontroli, mikrokontrolery)
 • optyka (struktura zwierciadeł, warstwy refleksyjne, koncentratory światła)
 • elektronika o wysokiej częstotliwości pracy
 • energetyka i elektroenergetyka
 • systemy bezpieczeństwa
 • transport i obsługa
 • montaż i testowanie
 • inżynieria lądowa

CTA w liczbach

 • W skład konsorcjum projektu CTA wchodzi 800 naukowców pracujących w 25 krajach.
 • Obserwatorium CTA będzie służyło jako otwarte dla szerokiej społeczności astrofizyków i umożliwi wgląd w obraz wszechświata w zakresie najwyższych energii.
 • Projekt CTA to międzynarodowy projekt budowy naziemnego obserwatorium astronomicznego nowej generacji, służącego do obserwacji promieniowana gamma najwyższych energii.
 • Obserwatorium CTA składa się z 2 sieci teleskopów, pokrywających pełen zakres nieba, jedna sieć na półkuli północnej i jedna na półkuli południowej.
 • Całkowity koszt inwestycji to 150 milionów Euro, w tym 50 milionów Euro na CTA na północnej półkuli i 100 milionów Euro na CTA na południowej półkuli
 • Cele i założenia obserwatorium CTA to znaczna poprawa wydajność badań (zakres kolekcji, czułość, rozdzielczość i pole widzenia), astronomia precyzja ekstremalnych energii, rewolucja w rozumienia świata ekstremalnych energii, odkrywanie ciemnej materii i grawitacji kwantowej.

Współpraca

Dla Polskiego Konsorcjum Projektu CTA, w którego w skład wchodzi 9 uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk, istotne jest, aby zwiększyć szansę na sukces polskich firm przez wczesne przygotowanie do ewentualnego współzawodnictwa o najciekawsze kontrakty. Dlatego tworzymy bazę danych o firmach, które byłyby zainteresowane włączeniem się w prace przy budowie obserwatorium CTA.
Zainteresowane firmy proszone są o kontakt: Michał Karczewski, kontakt@obserwatorium-cta.pl tel 504 208 109

Konferencja

W celu nawiązania współpracy nauki z przemysłem, Polskie Konsorcjum Projektu CTA (CTA-PL) wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało bezpłatną konferencję pt. „Współpraca nauki z przemysłem – projekt “Cherenkov Telescope Array”, która odbędzie się 8 maja w Warszawie.

Cele organizowanej konferencji:

 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów firm przemysłowych z zespołami CTA
 • prezentacja zakresu prac polskich zespołów CTA oraz potrzeb technicznych projektu
 • prezentacja oferty oraz możliwości firm
 • zwiększenie szans na sukces polskich firm przez wczesne przygotowanie do ewentualnego współzawodnictwa o najciekawsze kontrakty
 • pomoc w przygotowaniach firm do krajowych i europejskich przetargów na realizacje części planowanej infrastruktury badawczej

W razie Państwa zainteresowania udziałem w konferencji, proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja i udział w konferencji są bezpłatne.

Redakcja serwisu kosmonauta.net serdecznie dziękuje panu Michałowi Karczewskiemu z CBK PAN za przesłany tekst.

Projekt konstrukcji teleskopu realizowanego przez IFJ PAN/Credits: CTA-PL

Projekt aktuatorów do kalibracji zwierciadeł realizowany przez CBK PAN/Credits: CTA-PL

Prototyp zwierciadła realizowanego przez CBK PAN/Credits: CTA-PL

Pomiar kształtu zwierciadła na frezarce numerycznej realizowane przez IFJ PAN/Credits: CTA-PL

Projekt układu pomiarowego refleksyjności zwierciadeł realizowanego przez CBK PAN/Credits: CTA-PL

Projekt układu testowego refleksyjności zwierciadeł realizowanego przez CBK PAN/Credits: CTA-PL

Wizualizacja rozmieszczenia teleskopów w sieci CTA/Credits: CTA-PL

Comments are closed.