Próby nawiązania kontaktu z Envisatem

0

Trwają próby nawiązania kontaktu z satelitą Envisat. Jak na razie nie udało się nawiązać kontaktu, ale zebrano zestaw danych o tym satelicie.

Dwunastego kwietnia ESA poinformowała, że 8 kwietnia 2012 utraciła kontakt z satelitą Envisat. Tego dnia stacja naziemna w Kirunie (Szwecja) nie nawiązała planowej sesji łączności ze statkiem. Kontrolerzy ESA podnieśli alarm i wezwali do pomocy pozostałe stacje śledzenia będące w dyspozycji Agencji.

W ciągu następnych dni nastąpiła seria prób nawiązania kontaktu. Niestety, Envisat nadal milczy. Jednocześnie dokonano kilku obserwacji satelity. Wykonano obserwacje za pomocą naziemnych stacji radarowych i laserowych oraz francuskich satelitów Pleiades. Zebrane dane wskazują, że Envisat znajduje się na swojej nominalnej orbicie, jest w jednym kawałku, ale orientacja tego satelity jest nieprawidłowa. To sugeruje, że Envisat nie został uszkodzony przez żaden zewnętrzny czynnik (np. uderzenie odłamku) i przyczyna awarii może mieć związek z systemem zasilania i/lub orientacji.

Envisat to największy do tej pory satelita poświęcony wyłącznie badaniom środowiska naturalnego Ziemi. Statek jest wyjątkowo zasłużony dla Agencji i badań środowiska. Jednak już od dwóch lat zastanawiano się co się z nim stanie po zakończeniu misji. Satelita bowiem należy do klasy bardzo dużych. Ma masę ponad 8 ton i maksymalne wymiary 26 x 10 x 5 metrów.

(ESA)

Comments are closed.