Kwiecień 2012 – światowy miesiąc astronomii

0

Kwiecień 2012 roku został ogłoszony światowym miesiącem astronomii. Jest to ogólnoświatowa akcja mająca na celu przybliżenie astronomii społeczeństwom z różnych krajów.

Światowy miesiąc astronomii w kwietniu 2012 roku jest największym wydarzeniem od czasów Międzynarodowego Roku Astronomii (2009 rok). Tak jak wcześniej, i tym razem celem tej akcji jest przybliżenie astronomii jako nauki oraz pasji społeczeństwom z różnych krajów. Szczególną uwagę zwraca się na młodych ludzi – spora część zadań światowego miesiąca astronomii ma na celu inspirować uczniów do głębszego zainteresowania tą nauką.

Organizatorzy światowego miesiąca astronomii zaplanowali szereg programów, które mogą być jednocześnie realizowane na całym świecie przy współudziale lokalnych klubów astronomii lub pasjonatów nocnego nieba. Ponadto, część corocznych wydarzeń, takich jak świętowany 12 kwietnia Yuri’s Night, została włączona do spisu światowego miesiąca astronomii.

W trakcie tego miesiąca astronomii można także wziąć udział w wielu programach zdalnych – takich jak dla przykładu “online Messier marathon“. Innym ciekawym ogólnoświatowym wydarzeniem będzie akcja obserwacji maksimum roju Lirydów (21-22 kwietnia) oraz radioastronomiczna akcja z wykorzystaniem Księżyca jako “przekaźnika” sygnału radiowego. Listę wydarzeń można zobaczyć pod tym adresem.

Link do strony światowego miesiąca astronomii – http://www.astronomerswithoutborders.org/global-astronomy-month-2012.html

Comments are closed.