Dostępne staże w EUMETSAT

0

Do 15 kwietnia można składać aplikacje na staże i stypendia w Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT.

EUMETSAT przyjmuje podania na stypendia studenckie i staże absolwenckie w zakresie inżynierii kosmicznej, meteorologii satelitarnej i edukacji.

W 2012 roku dostępne są trzy projekty na które mogą aplikować stażyści:

  • Projektowanie, prototypowanie i dokumentacja wspierające projekt wizualizacji diagramów synoptycznych, mających zostać zintegrowanymi z infrastrukturą monitoringu i kontroli
  • Specyfikacja i prototypowanie zaawansowanego interfejsu człowiek-maszyna na potrzeby narzędzi zarządzania konfiguracją systemów i infrastruktury
  • Wsparcie działalności edukacyjnej EUMETSAT-u

Wymagania stawiane przed kandydatami, to:

  • Obywatelstwo kraju członkowskiego lub współpracującego. Preferowani są studenci uczelni zlokalizowanych w tychże krajach.
  • Pełnoletność i ukończone co najmniej dwa lata studiów, lub też bycie absolwentem uczelni nie dłużej niż dwa lata, licząc w chwili rozpoczęcia stażu
  • Wystarczająca znajomość języka angielskiego lub francuskiego
  • Oczekiwana umiejętność pracy w zespole, dobre komunikowania się, zorientowania na naukę i posiadanie inicjatywy

Staże mogą trwać od miesiąca do pół roku i odbywają się w niemieckim Darmstadt. Zazwyczaj rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek lipca. Podania można składać do 15 kwietnia. List motywacyjny i CV należy przesłać na adres e-mail: studentintern@eumetsat.int.

Staż obejmuje stypendium socjalne w wysokości 20 euro dziennie. Dodatkowo, EUMETSAT pokrywa niezbędne koszty transportu w wysokości do 400 euro w jedną stronę. Stażystom przysługuje też pokrycie kosztów zamieszkania w wysokości do 2500 euro. Za ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz akomodację odpowiada stażysta.

Więcej na stronach EUMETSAT.

(EUMETSAT)

Redakcja dziękuje p. Mateuszowi Wolskiemu (PIAP) za przesłane informacje.

Comments are closed.