III seminarium Badania naukowe – narzędzia informatyczne komunikacji naukowej

0

17 kwietnia w Warszawie odbędzie się 3. seminarium z cyklu “Badania naukowe – narzędzia informatyczne komunikacji naukowej”.

Za miesiąc w Warszawie odbędzie się już trzecie seminarium pod tytułem “Badania naukowe – narzędzia informatyczne komunikacji naukowej”, organizowane przez Centrum Promocji Informatyki.

Nauka jest dziedziną, której rozwój ma ogromne znaczenie dla procesów zachodzących w społeczeństwie oraz gospodarce. Uzależniona jest od możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i badaczami z różnych środowisk i organizacji. Możliwości jakie dają współczesne technologie i rozwiązania informatyczne w znaczący sposób wpływają na ten sektor działalności. Ogromne znaczenie w tym względzie mają dostępne i stosowane przez różnego rodzaju instytucje i jednostki naukowe oraz przez samych naukowców i badaczy narzędzia informatyczne służące do komunikacji, a tym samym wymiany myśli, wyników i raportów z prowadzonych badań.

Podczas seminarium dot. narzędzi informatycznych komunikacji naukowej zostaną przedstawione zagadnienia związane ze sposobami pozyskiwania informacji naukowej przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, jak również poruszony zostanie problem dostępu do informacji naukowej poprzez repozytoria i czasopisma naukowe w otwartym dostępie.

Seminarium będą tworzyły następujące prelekcje i wykłady:

  • SYNAT i inni. Komunikacja zreformowanych instytucji naukowych w Polsce – dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
  • Otwarte modele komunikacji naukowej – Jakub Szprot, Centrum Otwartej Nauki
  • Wiele twarzy repozytorium instytucjonalnego – Marcin Werla, lider Zespołu Bibliotek Cyfrowych z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
  • Naukowe czasopisma elektroniczne a nowy system kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych (wykład i dyskusja) – dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi informacyjnych (wykład i konsultacje) – dr Sabina Cisek, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jak naukowcy pozyskują informację? Różne zachowania – różne oczekiwania (wykład i dyskusja) – dr hab. Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński

Więcej informacji na stronach Centrum Promocji Informatyki.

Dla czytelników Kosmonauty.net organizator przygotował 10% rabat na udział w wydarzeniu – rabatowy formularz zgłoszeniowy.

(CPI)

Comments are closed.