Warszaty ESPI dotyczące rozszerzenia ESA

0

Dwudziestego trzeciego marca w Wiedniu odbędą się warsztaty związane z poszerzeniem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Warsztaty organizuje Europejski Instytut Polityki Kosmicznej (European Space Policy Institute – ESPI).

W najbliższych latach do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) powinno dołączyć kilka kolejnych państw z regionu Europy Środkowej oraz państw nadbałtyckich. Wśród nich jest również Polska, która od końca listopada 2011 negocjuje warunki akcesji. Łącznie, w najbliższych latach aż 29 państw powinno być członkiem ESA, czyli o dziesięć więcej niż w tej chwili.

Proces integracji może być dość złożonym zadaniem. Większość państw aspirujących do ESA nie ma obecnie zaawansowanego przemysłu kosmicznego oraz zaakceptowanej długoterminowej polityki kosmicznej. Z drugiej strony, sama ESA prawdopodobnie dokona restrukturyzacji swojej działalności, tak aby pozwolić swoim nowym członkom na rozwijanie sektora kosmicznego.

Dwudziestego trzeciego marca 2012 w Wiedniu odbędą się warsztaty związane z poszerzeniem ESA. Warsztaty organizuje Europejski Instytut Polityki Kosmicznej (ESPI). Na tym wydarzeniu będą obecni przedstawiciele europejskich krajów, które niedawno dołączyły do ESA (Czechy, Rumunia), negocjują akcesję (Polska) oraz uczestniczą w programach przygotowawczych (np Estonia, Słowenia czy Litwa). Ponadto, obecni będą także przedstawiciele ESA związani z programami
integracyjnymi.

Celem tych warsztatów będzie przedstawienie i omówienie bieżącej sytuacji w krajach aspirujących do ESA, przedstawienie potencjalnych planów rozwoju dla sektora kosmicznego. Warsztaty zakończą się wspólną dyskusją w formie “okrągłego stołu”.

Na warsztatach będzie obecny także przedstawiciel Kosmonauta.net.

Comments are closed.