CubeSaty z pierwszego lotu Vegi – status (marzec 2012)

0

Ponad miesiąc minął od pierwszego startu rakiety Vega. Jaki jest status wszystkich CubeSatów wystrzelonych tą rakietą?

Trzynastego lutego 2012 roku nowa europejska rakieta nośna Vega wyniosła na orbitę szereg satelitów, w tym i pierwszego polskiego satelitę studenckiego – PW-Sata. Start nastąpił o godzinie 11:00 CET. Siedemdziesiąt minut później, około 12:10 CET, nastąpiło uwolnienie PW-Sata i sześciu innych CubeSatów (e-st@r, Goliat, MaSat-1, Robusta, XaTcobeo, UniCubeSat-GG). Następnie, od około 13:10 CET nastąpiła pierwsza sesja łączności z PW-Satem. Sygnał poprawnie odebrała stacja naziemna zainstalowana na budynku Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) w Warszawie. Rozpoczęła się nowa era w historii polskiej astronautyki. Sygnał z PW-Sata został także odebrany przez inne stacje naziemne, w tym amatorskie – np. w Indiach lub w Holandii.

Jaki jest status pozostałych CubeSatów? Nie wszystkie działają prawidłowo – w przypadku trzech CubeSatów zarejestrowano jedynie bardzo słabe sygnały. Poniżej prezentujemy listę stanu poszczególnych satelitów:

  • Masat-1 (Węgry): prawidłowo działa, nadaje i odbiera sygnały.
  • PW-Sat (Polska): prawidłowo działa, nadaje i odbiera sygnały. W tej chwili PW-Sat nie jest intensywnie wykorzystywany – trwa ładowanie pokładowych baterii. W najbliższych tygodniach powinno nastąpić rozwinięcie ogona PW-Sata, co jest ważnym etapem w misji tego polskiego satelity.
  • XaTcobeo (Hiszpania): pracuje prawidłowo, nadaje i odbiera sygnały. XaTcobeo dość szybko (i nieoczekiwanie) wiruje, co zakłóca pracę tego satelity.
  • Goliat (Rumunia): od początku misji są problemy z odbiorem sygnałów, choć pewne sukcesy udało się osiągnąć. Zespół tego CubeSata pracuje nad zwiększeniem częstotliwości nadawania sygnałów od Goliata.
  • e-st@r (Włochy): sygnał został kilka razy odebrany. Jednakże, wykonywanie zaplanowanych zadań przez tego satelitę zostało przerwane. Tymczasowo e-st@r oszczędza energię.
  • UniCubeSat-GG (Włochy): na początku misji odebrano słabe sygnały od tego satelity. UniCubeSat-GG szybko i nieoczekiwanie wiruje, co zaburza prawidłowo działanie. Na pokładzie tego CubeSata nie ma systemu, który pozwoliłby na redukcję obrotów. Komunikacja z tym satelitą jest bardzo trudna.
  • Robusta (Francja): od początku misji obserwuje się problem z systemem elektrycznym satelity, co ma prawdopodobnie związek z panelami słonecznymi. Ten problem nie został zidentyfikowany podczas testów na Ziemi. Niestety, jest dość prawdopodobne, że niebawem Robusta zostanie utracony.

CubeSaty to konstrukcje edukacyjne, w przypadku których ryzyko niepowodzenia misji jest stosunkowo duże. Z uwagi na ograniczenia tej konstrukcji (masowe, budżetowe itp.) wiele CubeSatów nie jest wyposażonych w część systemów pokładowych. Ponadto naziemne testy przed startem mogą być niepełne. Dlatego też CubeSaty są konstrukcjami służącymi do edukacji studentów, by mogli zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie przez kolejnymi, już profesjonalnymi projektami satelitarnymi.

(MUrb, PFA)

Comments are closed.